Scénologie 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203SCA3 zápočet 6 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 123 až 153 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače se základy scénického projevu v perspektivě jeho specifických i nespecifických realizací a jejich vztahů.

Forma studia

Kombinace výkladu pojmů, konzultací a vlastních analýz řešení konkrétních praktických úkolů.

Předpoklady a další požadavky

 1. Obecná znalost světové divadelní kultury.
 2. Schopnost asociativního myšlení.
 3. Cit pro dramatické možnosti scénického prostoru.
 4. Základní orientace ve světové dramatické literatuře.
 5. Ovládání základních teatrologických pojmů.

Obsah kurzu

Studium základů scénologie v perspektivě zvoleného uměleckého oboru.

Seminář zprostředkovávající studentům/kám magisterského studia režie, dramaturgie, scénografie i teorie a kritiky seznámení se základy teoretické scénologie a rozšiřující jejich zkušenosti se scéničností divadelní produkce směrem k dalším případům specifických i nespecifických scénických a scénovaných projevů a rozvíjející jejich povědomí o scéničnosti divadelní produkce na základě studia těchto případů i (v případě režisérů, dramaturgů a scénografů) v souvislosti s jejich vlastní jevištní praxí.

 1. Scéničnost a scénovanost v kontextu rozvoje techniky a médií.
 2. Scénické a vizuální: scéna a obraz; vývoj výtvarného umění od nástěnného obrazu k instalaci a performanci v kontextu rozvoje fotografie.
 3. Obraz jako vizuální objekt a obraz jako prožitek z hlediska jeho možných zdrojů; objekt a subjekt a vztah vědomých a nevědomých elementů při utváření obrazu-prožitku v umění i v životě.
 4. Scénování a chování; scéna a obřad, ritualizace a stylizace; (individuálně) autentické resp. spontánní a konvenční.
 5. Scénování a mimeze v perspektivě vztahu předvádění a vyprávění, performativity a narativity, mimu a logu.
 6. Scénování a mimeze při vytváření obrazu-objektu i obrazu-prožitku v umění, v životě a v médiích a jejich vzájemné vztahy.
 7. Scénická umění a jejich proměny v kontextu scénických projevů v životě mediální společnosti; scénologie a scénografie.
 8. Scéna a situace, scéničnost a dramatičnost.
 9. Místo divadla v potenciálním rejstříku scénických umění: divadlo a film; scéničnost a divadelnost, inscenace a instalace, herectví a performance.

Doporučená nebo povinná literatura

Hostinský, O. O klasifikaci uměn, in: (týž) O umění, Praha 1956

Gajdoš, J. Od instalace k inscenaci, od herectví k performanci, Praha 2010

Kotte, A. Divadelní věda (Úvod), Praha 2010

Lipus, R. Scénologie Ostravy, Praha n. Valenta, J. Scénologie krajiny, Praha 2008

Vojtěchovský, M. / Vostrý, J. Obraz a příběh, Praha 2008

Vostrý, J. Scénologie dramatu, Praha 2010

Zich, O. Estetika dramatického umění (kap. I.-IV.), Praha 1931, resp. 1987

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě odevzdaných prací s přihlédnutím k aktivní účasti v diskusích na seminářích.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů