Technologie A (kostým)

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALTEA zápočet 1 20 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 10 až 15 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

V rámci kurzu bude kladen důraz na oblouk „průzkum - proces - recyklace - transformace“. Zaměříme se zejména na kostymní antropologii, propojující fyzický, estetický i interpretační přístup, využívající podněty sociální, angažované, ekologické, popkulturní i mnohé další. Kurz nenabízí výuku střihové praxe ani šití, spíše je orientován na kreativní zpracování nejrůznějších materiálů, včetně recyklovaných a trvale udržitelných. Studenti budou zpracovávat jejich performativní potenciál v rámci předem konzultovaného a vybraného konceptu a hledat jemu odpovídající technologické zpracování. Student bude pracovat na základě zadaného rámcového tématu určeného pedagogem a pokusí se najít vlastní výtvarně dramaturgický klíč. Během kurzu proběhne také teoretická průprava týkající se kostýmního výtvarnictví obecně a společná diskuze nad jednotlivými výstupy.

Výsledky učení

Absolvent adekvátně prezentuje svůj koncept v kontextu zadání, ať už v podobě výtvarné instalace či krátké performance za využití artefaktu.

Předpoklady a další požadavky

Žádné.

Literatura

PTÁČKOVÁ, Věra. Český divadelní kostým: Czech theatre costume. Praha: Pražská scéna, Institut umění - Divadelní ústav ČOSDAT, 2011. 263 s. ISBN 978-80-86102-71-9.

Extreme Costume - Prague Quadrennial [online]. Dostupné z: http://2011.pq.cz/cs/extremni-kostym.html

Hodnoticí metody a kritéria

Výsledkem kurzu a předmětem hodnocení bude realizace krátké kostýmní instalace nebo performance na základě rámcového zadání pedagogem.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů