Hudební nauka 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204HNA2 ZK 1 1T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vratislav ŠRÁMEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Základy hudební a zvukové teorie a tvorby jako součást divadelního výrazu - cesta k dramaturgii zvukové složky inscenace.
  2. Zvuk a tón, hudba jako vrcholná organizace tónového materiálu v čase, síle, výšce a barvě.

Forma studia

Lektorská činnost, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Orientace v notovém zápisu, sluchové a rytmické předpoklady.

Obsah kurzu

Zvuk jako součást divadelního výrazu. Základy hudební teorie jako součást herecké profese v alternativním a loutkovém divadle.

  1. Základní hudební pojmy, výšková organizace tónového materiálu, časový prostor hudby, barevný prostor hudby, frázování, pomocná přednesová značení, orientace v partituře.
  2. Úvod do hudebních forem.
  3. Úvod do problematiky divadelní zvukové techniky.
  4. Problematika zvukového záznamu a jeho editace v PC.

Vše prokomponováno v postupných krocích.

Doporučená nebo povinná literatura

Jiří Kolafa: Hudební nauka pro nehudebníky

K. Janeček: Hudební formy

M. Šolc: Tajemství akordových značek

G. Černušák: Dějiny evropské hudby

V. Kotrubenko: Tajemství syntezátorů

Slovník italských hudebních názvosloví

Notový materiál dle doporučení pedagoga

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Zkouška ústní a praktická - editace zvuku v počítači.

Celkové hodnocení se skládá: 50 % z ústní části a 50 % z praktické části zkoušky.

Poznámka

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů