Hudební nauka 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204HUN1 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Vratislav ŠRÁMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vratislav ŠRÁMEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Základy hudební teorie jako cesta k praktické tvorbě - interpretaci.

2.Zvuk a tón, hudba jako vrcholná organizace tónového materiálu - výška a čas.

Forma studia

Lektorská činnost, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Orientace v notovém zápisu, sluchové a rytmické předpoklady.

Obsah kurzu

Zvuk jako součást divadelního výrazu. Základy hudební teorie jako součást herecké profese v alternativním a loutkovém divadle.

1.Intonační cvičení, sluchová a rytmická analýza.

2.Homofonie, polyfonie.

3.Základní hudební pojmy, zvuk, tón, výškový a časový prostor hudby, výšková a časová organizace tónového materiálu (oktávy, intervaly, stupnice (modalita, dodekafonie, serialita), akordy, délka tónu - absolutně, relativně - rytmus, metrum, takt, tempo, italská tempová názvosloví, agogika).

4.Problematika zvukového záznamu a jeho editace v PC.

Doporučená nebo povinná literatura

Jiří Kolafa: Hudební nauka pro nehudebníky

K. Janeček: Hudební formy

M. Šolc: Tajemství akordových značek

J. Kofroň: Učebnice intonace a rytmu

Slovník italských hudebních názvosloví.

Notový materiál dle doporučení pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na přednáškách.

Poznámka

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Rozvrhy hodin

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost R302
Taneční sál

(Karlova 26, Praha 1)
ŠRÁMEK V.
12:30–13:15
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 12:30–13:15 Vratislav ŠRÁMEK Taneční sál
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů