Hudební nauka 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204HUN1 zápočet 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Vratislav ŠRÁMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vratislav ŠRÁMEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Základy hudební teorie jako cesta k praktické tvorbě - interpretaci.
  2. Zvuk a tón, hudba jako vrcholná organizace tónového materiálu - výška a čas.

Forma studia

Lektorská činnost, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Orientace v notovém zápisu, sluchové a rytmické předpoklady.

Obsah kurzu

Zvuk jako součást divadelního výrazu. Základy hudební teorie jako součást herecké profese v alternativním a loutkovém divadle.

  1. Intonační cvičení, sluchová a rytmická analýza.
  2. Homofonie, polyfonie.
  3. Základní hudební pojmy, zvuk, tón, výškový a časový prostor hudby, výšková a časová organizace tónového materiálu (oktávy, intervaly, stupnice [modalita, dodekafonie, serialita], akordy, délka tónu - absolutně, relativně - rytmus, metrum, takt, tempo, italská tempová názvosloví, agogika).
  4. Problematika zvukového záznamu a jeho editace v PC.

Doporučená nebo povinná literatura

Jiří Kolafa: Hudební nauka pro nehudebníky

K. Janeček: Hudební formy

M. Šolc: Tajemství akordových značek

J. Kofroň: Učebnice intonace a rytmu

Slovník italských hudebních názvosloví.

Notový materiál dle doporučení pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na přednáškách.

Poznámka

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R202
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
ŠRÁMEK V.
12:30–13:15
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:30–13:15 Vratislav ŠRÁMEK Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů