Hudební nauka 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204HUN4 ZK 1 1T česky letní

Garant předmětu

Vratislav ŠRÁMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vratislav ŠRÁMEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Základy hudební teorie jako cesta k praktické tvorbě - interpretaci.

2.Zvuk a tón, hudba jako vrcholná organizace tónového materiálu, hudební formy a vývoj hudebního myšlení.

Forma studia

Lektorská činnost, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Orientace v notovém zápisu, sluchové a rytmické předpoklady.

Obsah kurzu

Zvuk jako součást divadelního výrazu. Základy hudební teorie jako součást herecké profese v alternativním a loutkovém divadle.

1.Intonační cvičení, sluchová a rytmická analýza.

2.Homofonie, polyfonie.

3.Úvod do hudebních forem - rondo, sonátová forma, fuga.

4.Stručný přehled vývoje hudebního myšlení - poslech.

5.Problematika zvukového záznamu a jeho editace v PC.

Doporučená nebo povinná literatura

Jiří Kolafa: Hudební nauka pro nehudebníky

K. Janeček: Hudební formy

M. Šolc: Tajemství akordových značek

G. Černušák: Dějiny evropské hudby

V. Kotrubenko: Tajemství syntezátorů

Slovník italských hudebních názvosloví.

Notový materiál dle doporučení pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivity na přednáškách.

Zkouška písemná a ústní.

Celkové hodnocení se skládá: 50 % z písemné části a 50 % z ústní části zkoušky.

Poznámka

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Rozvrhy hodin

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost R202
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
ŠRÁMEK V.
09:00–09:45
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 09:00–09:45 Vratislav ŠRÁMEK Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů