Hudební seminář 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204HUS1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Vratislav ŠRÁMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš JIŘIČKA

Obsah

Kurs se zaměří na profil klíčových osobností, hudebních stylů a forem hudby a hudebního divadla 20. a 21. století (John Cage, Claude Vivier, Georges Aperghis, Olga Neuwirth, Heiner Goebbels, Helmut Oehring, Dieter Schnebel, Christoph Marthaler, Mauricio Kagel aj.), ale také na reflexi propojení hudebního divadla s dalšími oblastmi audiovizuální kultury – zvukovou instalací, radioartem, divadlem předmětů, literaturou a výtvarným uměním. Těžištěm semináře je ohledávání základních fenoménu, jež se s hudbou, zvukovým uměním i sonoristikou v obecném pojetí pojí - jedná se například o témata: hluk, ticho, maximalismus, minimalismus, kompoziční strategie, otevřený systém, aleatorika, repetice, intuice, vývoj technologií nejen záznamových, ale i reprodukčních.

Výsledky učení

  1. Seznámení studentů se základními etapami a proměnami hudebních stylů.
  2. Osvojení si historického vnímání dějin hudby v souvislosti se společenskými proměnami a politickými událostmi určitých epoch.
  3. Sluchové rozpoznávání jednotlivých slohových proměn na základě poslechu hudebních ukázek.
  4. Získání schopnosti správně vybírat scénickou hudbu z historického hlediska vzniku divadelní hry, popřípadě doby konání dramatického děje.
  5. Budování zkušeností v poslechu hudby z pohledu režiséra a dramaturga.

Předpoklady a další požadavky

  1. Obecná znalost české a světové hudební tvorby.
  2. Obecná znalost základních teatrologických a muzikologických studií.
  3. Schopnost hudební analýzy dle poslechu i četby.

Literatura

Adámek Jiří: Theatre musical

Adorno Theodor W.: Úvod do sociologie hudby. Filosofie nové hudby

Attali Jacques: Noise: The Political Economy of Music

Benjamin Walter: Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti

Bourriaud Nicolas: Postprodukce, Relational aesthetics, The Exform

Bertolt Brecht: Myšlenky

Bláha Jaroslav, Fulka Josef (ed.): Myšlenky moderních skladatelů

Blaszczyk Boleslaw i inni: Ptacy i ludzie, Ballada dokumentalna o Eugeniuszu Rudniku

Cage John: Silence, Composition in Retrospect, Vybrané dopisy

Cox Christoph, Warner Daniel (ed.): Audio Culture (Audiokultúra – slovenské vydání)

Crowley David (ed.): Ultra Sounds

Crowley David, Muzyczuk Daniel (ed.): Notes from the Underground, Sounding the Body electric

Cseres Jozef: Hudobná simulakrá

Cseres Jozef, Murín Michal (ed.): Od analogového k digitálnemu...

Czarny pokój i inne pokoje (o PRES)

Denning Michael: Noise Uprising (The Audiopolitics of a world musical Revolution)

Desi Thomas, Salzmann Eric: The New Music Theatre

Dorůžka Petr (ed.): Hudba na pomezí

Dvořák Tomáš (ed.): Kapitoly z dějin teorie médií, Temporalita (nových) médií, Epistemologie (nových) médií

Dvořák Tomáš, Hořínka Slavomír, Rataj Michal, Trojan Jan: Zvukopostor, prostorozvuk

Ferenc Petr: Krautrock

Flašar Martin: Poème électronique, 1958: Le Corbusier, E. Varèse, I. Xenakis

Fulka Josef: Kapitoly z filosofie nové hudby

Giola Ted: Hudba, podvratné dějiny

Goebbels Heiner: Ästhetik der Abwesenheit / Aesthetics of Absence, Komposition als Inszenierung

Hala Petr: Kompoziční principy Miloslava Ištvana

Hegarty Paul: Noise Music: A History

Jiřička Lukáš: Dobyvatelé akustických scén (Od radioartu k hudebnímu divadlu)

Kahn Douglas, Whitehead Gregory: Wireless Imagination

Kahn Douglas: Noise, Water, Meat; Earth Sound Earth Signal, Mainframe Experimentalism, Source

Kendrick Lynne, Roesner David (ed.) – Theatre Noise

Kittler Friedrich: Gramofon Film Typewriter, Optical Media

Klusák Pavel – Co je nového v hudbě

Kofroň Petr – Tón ne!, Grafické partitury a koncepty, Signum

Křížek Milan: Život a dílo skladatele Jana Rychlíka

Krzysztof Kwiatkowski: Luigi Nono, Mistrz dźwieku i ciszy

Lébl Vladimír: Elektronická hudba

Libera Michal: Doskonale zwyczajna rzeczywystość. Socjologja, geografja albo metafizyka muzyki

Nyman Michael: Experimentálna hudba: Cage a iní (Experimental Music: Cage and Beyond)

Novotný Pavel: Česká fónická poesie

Obrist Hans-Ulrich: A Brief History of New Music

Pasiecznik Monika: Rytual superformuly, Karlheinz Stockhausen: Licht

Pasiecznik Monika, Biernacki Tomasz: Opera 2.1, Eseje o operach wspolczesnych

Polskie Radio Studio Eksperymentalne (antologie)

Pudlák Miroslav: Zbyněk Vostřák

Rataj Michal – Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu

Rebstock Matthias, Roesner David: Composed Theatre

Reynolds Simon: Rit it up and start again: Postpunk 1978-1984, Retromania

Rezek Petr – Carusova operní hlídka, Chapadla opery

Ross Alex: The Rest is Noise / Zbývá jen hluk

Souvislosti 1/2009, Rádiová umění

Stubbs David: Future Days: Krautrock and the Building of Modern Germany

Šterbáková Daniela: Ticho

Štůralová Lenka: Fenomén Brian Ferneyhough

Toop David: Ocean of Sound, Haunted Weather, Rap Attack No.3, Into the Maelstrom: Music, Improvisation and the Dream of Freedom: Before 1970

Topolski Jan: Widma i czasy, Muzyka Gérarda Griseya

Wilson Peter Niklas: Here and now

Zvěřina Petr: Hudba prorůstající časem. Pozdní skladby Mortona Feldmana

Žižek Slavoj, Dolar Mladen: Opera’s Second Death

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Poznámka

Předmět se vyučuje 2 semestry v 1. nebo 2. ročníku studia Režie a dramaturgie ALD, volitelný pro omezený počet studentů dalších oborů na DAMU.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Pro studenty / Rozvrhy

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R405
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
JIŘIČKA L.
10:45–12:15
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:45–12:15 Lukáš JIŘIČKA Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů