Inscenační tvorba 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204IHV5 ZK 10 12T česky zimní

Garant předmětu

Jiří HAVELKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš JIŘIČKA, Branislav MAZÚCH, Tomáš PROCHÁZKA, Robert SMOLÍK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Schopnost plnohodnotné herecké účasti na inscenačním díle.

2.Schopnost pochopení a zvládnutí všech forem symbiózy herce a loutky, herce a pohybu, herce a hlasu/hudby.

3.Autorské herectví.

4.Případná schopnost samostatné inscenační tvorby.

Forma studia

Semestrální ročníkové inscenace a projekty především ve spolupráci s posluchači režie, dramaturgie a scénografie. Inscenace přizvaných pedagogů v blokových výukách. Workshopy na dané téma s výstupem ve formě prezentace.

Předpoklady a další požadavky

1.Kreativní předpoklady.

2.Schopnost reflexe a sebe reflexe.

3.Psychosomatické předpoklady.

4.Schopnost práce v týmu.

Obsah kurzu

1.Realizace „malých inscenací a projektů“ - pod vedením studentů RD.

2.Účast a zkušenost v oblasti performačních aktivit - spolupráce se scénografy.

3.Herecká role v plnohodnotné inscenaci školního divadla.

4.Účast ve workshopech na dané téma s výstupem ve formě prezentace.

Doporučená nebo povinná literatura

works of Czech and world dramatic literature

accompanying literature to the productions studied

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita a kreativita během práce na inscenacích a projektech.

Schopnost samostatné tvorby.

Schopnost reflexe celku a sebereflexe.

Poznámka

Předmět je studován v úzké návaznosti na obory režijní tvorba a scénografická tvorba.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Rozvrhy hodin

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R202
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
MAZÚCH B.
16:15–19:15
(paralelka 1)
Út
místnost R202
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
MAZÚCH B.
16:30–19:30
(paralelka 1)
St
místnost R202
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
MAZÚCH B.
15:30–18:30
(paralelka 1)
Čt
místnost R202
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
MAZÚCH B.
14:00–17:00
(paralelka 1)

místnost R202
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
MAZÚCH B.
15:30–18:30
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:15–19:15 Branislav MAZÚCH Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Út 16:30–19:30 Branislav MAZÚCH Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
St 15:30–18:30 Branislav MAZÚCH Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Čt 14:00–17:00 Branislav MAZÚCH Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
15:30–18:30 Branislav MAZÚCH Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů