Inscenační praxe 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204IPR4 zkouška 1 4 hodiny výuky týdně (45 minut), -17 až -12 hodin domácí příprava!!! anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

  1. Inscenační nápad a jeho konzultace.
  2. Režijně-dramaturgicko-scénografická koncepce.
  3. Inscenační předpříprava a tvorba inscenačního týmu.
  4. Studium inscenace.
  5. Reflexe a popremiérové využití inscenace.
  6. Případná prezentace inscenace na festivalech.

Výsledky učení

  1. Obohacení možností studia o aktivity nad rámec základní výuky, ve volném čase studentů, i v „nepravidelnějších“ tvůrčích počinech.
  2. Vytvoření prostoru pro první kontakty v mimoškolním prostoru a s nespecifickým publikem.
  3. Tvorba samostatných projektů jako základ budoucí tvůrčí práce.
  4. Možnost pedagogické supervize jako kritické reflexe a metodického spolupůsobení.

Předpoklady a další požadavky

Tvůrčí iniciativa, kreativita, schopnost orientace v nedirektivním prostředí, produkčně-manažerské schopnosti.

Literatura

Lze individuálně doporučit s ohledem na konkrétní záměr projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení praktické tvůrčí kreativity vychází jak ze sledovaného procesu tvorby, tak i z výsledného scénického tvaru.

Poznámka

Volitelný předmět.

V předmětu nelze hodnotit jakoukoliv studentskou iniciativu, např. pouze komerčně cílenou, ale aktivity, vycházející z celkové koncepce katedry a podporující týmovou spolupráci studentů, tedy projekty s většinovou účastí studentů AMU.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů