Jevištní mluva 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204JML3 Z 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Magdalena GRACEROVÁ-CHRZOVÁ, Lenka VELIKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost vnitřně hmatové představivosti, intonační schopnost, zvládnutí dechové opory, smysl pro rytmus, pochopení a užití všech typů rezonance, schopnost logického frázování, analýzy textu, zvládnutí všech typů dramatického verše, kreativní intonace. Užití správného napětí těla, hlasu a mluvy v prostoru.

Forma studia

Praktická cvičení, využívající metodik hlasových, dechových a řečových technik, spojených s pohybem a vnímáním prostoru. Objevování možností interpratace různých druhů textů, vnímání intonace a sdělení partnera, upevňování hlasových kvalit.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost vnitřně hmatové představivosti, intonační schopnost, zvládnutí dechové opory, smysl pro rytmus, pochopení a užití všech typů rezonance, schopnost logického frázování, analýzy textu, zvládnutí všech typů dramatického verše, kreativní intonace. Užití správného napětí těla, hlasu a mluvy v prostoru.

Obsah kurzu

Plastičnost hlasového a mluvního projevu, posazený hlas v jeho individuálním rozsahu, tvořivý přístup k mluvnímu projevu v herecké postavě.

Doporučená nebo povinná literatura

-Základy jevištní mluvy 1 a 2 (Jiřina Hůrková a Hana Makovičková SPN 1984)

-Česká výslovnostní norma (Jiřina Hůrková SCIENTIA spol. s. r. o. ped. nakl. Praha 1985)

-Předpoklady hereckého projevu (Jaroslav Vostrý - vydalo Ministerstvo školní mládeže a tělovýchovy ČR 1991 jako metodickou příručku)

-Úvod do teorie verše (Josef Hrabák SPN 1978)

-Kultura mluveného slova (Radovan Lukavský AMU 2000)

-Být nebo nebýt (Radovan Lukavský SPN Praha 1981)

-Ano, slyšet se navzájem - České divadlo 10, Divadelní ústav 1985

-Jevištní řeč a jazyk dramatu - České divadlo 12, Divadelní ústav 1990

-Antická jména - jak je číst a skloňovat (Jiřina Hůrková AMU 2005)

-B. Bála, M. Sovák: Hlas, řeč, sluch, Praha 1962 /6. přepr. vydání/

-Autorský kol. hlasové výchovy a zpěvu DAMU: Technika mluvy a zpěvu herce (Úvod do problematiky)

-Hana Makovičková: Rozpravy o mluvení, skripta 2 díly

-Kol. autorů: Slovníček uměleckého přednesu, Praha 2000

Hodnoticí metody a kritéria

Kritérium pro získání kreditu je praktické předvedení stupně základního zvládnutí dechové, hlasové a artikulační techniky s ohledem na individuální dispozice studentů a osobního přístupu k interpretaci jednoduchého textu.

Podmínkou zápočtu je 80 % docházky na individuální výuku a cvičení.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R213
Učebna R213 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
VELIKÁ L.
GRACEROVÁ-CHRZOVÁ M.

11:15–13:30
(paralelka 1)
St
Čt
místnost R213
Učebna R213 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
VELIKÁ L.
GRACEROVÁ-CHRZOVÁ M.

11:00–13:15
(paralelka 1)

místnost R202
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
VELIKÁ L.
GRACEROVÁ-CHRZOVÁ M.

13:00–15:15
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 11:15–13:30 Lenka VELIKÁ
Magdalena GRACEROVÁ-CHRZOVÁ
Učebna R213 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Čt 11:00–13:15 Lenka VELIKÁ
Magdalena GRACEROVÁ-CHRZOVÁ
Učebna R213 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
13:00–15:15 Lenka VELIKÁ
Magdalena GRACEROVÁ-CHRZOVÁ
Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů