Jevištní mluva 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204JML4 ZK 1 2T česky letní

Garant předmětu

Olga ČEŠKOVÁ, Eva MÁLKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva MÁLKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost vnitřně hmatové představivosti, intonační schopnost, zvládnutí dechové opory, smysl pro rytmus, pochopení a užití všech typů rezonance, schopnost logického frázování, analýzy textu, zvládnutí všech typů dramatického verše, kreativní intonace. Užití správného napětí těla, hlasu a mluvy v prostoru.

Forma studia

Objevování možností interpratace různých druhů textů, vnímání intonace a sdělení partnera, zvládnutí prostorových nároků, upevňování hlasových a mluvních kvalit.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost vnitřně hmatové představivosti, intonační schopnost, zvládnutí dechové opory, smysl pro rytmus, pochopení a užití všech typů rezonance, schopnost logického frázování, analýzy textu, zvládnutí všech typů dramatického verše, kreativní intonace. Užití správného napětí těla, hlasu a mluvy v prostoru.

Obsah kurzu

Plastičnost hlasového a mluvního projevu, posazený hlas v jeho individuálním rozsahu, tvořivý přístup k mluvnímu projevu v herecké postavě.

Doporučená nebo povinná literatura

-Základy jevištní mluvy 1 a 2 (Jiřina Hůrková a Hana Makovičková SPN 1984)

-Česká výslovnostní norma (Jiřina Hůrková SCIENTIA spol. s. r. o. ped. nakl. Praha 1985)

-Předpoklady hereckého projevu (Jaroslav Vostrý - vydalo Ministerstvo školní mládeže a tělovýchovy ČR 1991 jako metodickou příručku)

-Úvod do teorie verše (Josef Hrabák SPN 1978)

-Kultura mluveného slova (Radovan Lukavský AMU 2000)

-Být nebo nebýt (Radovan Lukavský SPN Praha 1981)

-Ano, slyšet se navzájem - České divadlo 10, Divadelní ústav 1985

-Jevištní řeč a jazyk dramatu - České divadlo 12, Divadelní ústav 1990

-Antická jména - jak je číst a skloňovat (Jiřina Hůrková AMU 2005)

-B. Bála, M. Sovák: Hlas, řeč, sluch, Praha 1962 /6. přepr. vydání/

-Autorský kol. hlasové výchovy a zpěvu DAMU: Technika mluvy a zpěvu herce (Úvod do problematiky)

-Hana Makovičková: Rozpravy o mluvení, skripta 2 díly

-Kol. autorů: Slovníček uměleckého přednesu, Praha 2000

Hodnoticí metody a kritéria

Kritérium pro získání kreditu je zvládnutí dechové, hlasové a artikulační techniky, interpretace a osvojení si frázování, rytmu a stylu prozaického textu, zvládnutí typů dramatického verše, aplikace získaných dovedností do dramatických textů a jevištního slovního jednání prostřednictvím herecké postavy v celém rozsahu role v absolventském představení.

Podmínkou zápočtu je zvládnutí požadavků a nároků na jevištní mluvní projev herce v roli.

Rozvrh na zimní semestr 2018/2019:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R304
Dílna krejčovská

(Karlova 26, Praha 1)
MÁLKOVÁ E.
16:30–18:45
(paralelka 1)
St
Čt
místnost R304
Dílna krejčovská

(Karlova 26, Praha 1)
MÁLKOVÁ E.
14:00–17:30
(paralelka 1)

místnost R304
Dílna krejčovská

(Karlova 26, Praha 1)
MÁLKOVÁ E.
14:00–18:00
(paralelka 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 16:30–18:45 Eva MÁLKOVÁ Dílna krejčovská
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
Čt 14:00–17:30 Eva MÁLKOVÁ Dílna krejčovská
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
14:00–18:00 Eva MÁLKOVÁ Dílna krejčovská
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů