Jevištní mluva 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204JML4 zkouška 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Eva MÁLKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lenka VELIKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost vnitřně hmatové představivosti, intonační schopnost, zvládnutí dechové opory, smysl pro rytmus, pochopení a užití všech typů rezonance, schopnost logického frázování, analýzy textu, zvládnutí všech typů dramatického verše, kreativní intonace. Užití správného napětí těla, hlasu a mluvy v prostoru.

Forma studia

Objevování možností interpratace různých druhů textů, vnímání intonace a sdělení partnera, zvládnutí prostorových nároků, upevňování hlasových a mluvních kvalit.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost vnitřně hmatové představivosti, intonační schopnost, zvládnutí dechové opory, smysl pro rytmus, pochopení a užití všech typů rezonance, schopnost logického frázování, analýzy textu, zvládnutí všech typů dramatického verše, kreativní intonace. Užití správného napětí těla, hlasu a mluvy v prostoru.

Obsah kurzu

Plastičnost hlasového a mluvního projevu, posazený hlas v jeho individuálním rozsahu, tvořivý přístup k mluvnímu projevu v herecké postavě.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

Kritérium pro získání kreditu je zvládnutí dechové, hlasové a artikulační techniky, interpretace a osvojení si frázování, rytmu a stylu prozaického textu, zvládnutí typů dramatického verše, aplikace získaných dovedností do dramatických textů a jevištního slovního jednání prostřednictvím herecké postavy v celém rozsahu role v absolventském představení.

Podmínkou zápočtu je zvládnutí požadavků a nároků na jevištní mluvní projev herce v roli.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost R214
Učebna

(Karlova 26, Praha 1)
VELIKÁ L.
15:30–18:30
(paralelka 1)
Út
St
místnost R213
Učebna R213 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
VELIKÁ L.
14:30–17:30
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:30–18:30 Lenka VELIKÁ Učebna
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1
St 14:30–17:30 Lenka VELIKÁ Učebna R213 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů