Kresba a malba 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204KRM2 ZK 3 4T česky letní

Garant předmětu

Robert SMOLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vojtěch HORÁLEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Student by měl své zkušenosti s kresbou a malbou reflektovat ve zpracování cyklu obrazů nebo v malířském konceptu či instalaci na zadané téma. Jeho výtvarná zdatnost by se měla odrazit ve zpracování diplomové práce.

Doporučená nebo povinná literatura

M. Staněk, R. Linc: Technika figurální kresby

Z. Zrzavý: Anatomie pro výtvarníky

B. Slánský: Technika v malířské tvorbě

B. Slánský: Moderní materiály ve výtvarné praxi

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě hodnocení uměleckých výsledků a schopnosti jejich reflexe.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů