Medium a medialita 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204MAM1 ZK 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Kateřina DOLENSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Kateřina DOLENSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Seznámit posluchače skrze současnou uměleckou tvorbu s mediálními specifiky jiných mediálních oblastí než divadla.
  2. Pěstovat schopnost studenta interpretovat současná umělecká díla napříč různými médii.

Forma studia

Přednášky, analýza textů a esejů, rozbory ukázek, řízený dialog.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost analytického a kontextového myšlení, kreativita a smysl pro existenci subjektu a objektu v prostoru. Nutné předchozí absolvování předmětů Úvod do estetiky loutkového divadla I a II.

Obsah kurzu

Tematické okruhy:

  1. Pojem médium, medialita.
  2. Mediální povaha obrazu, fotografie, filmu, performance ad.
  3. Záznamovost a nezáznamovost jako systémový rys jednotlivých médií.
  4. Dichotomie umění-skutečnost.

Doporučená nebo povinná literatura

DANTO, Arthur C.. Svět umění. In: Aluze: časopis pro literaturu, filozofii a jiné. Olomouc: Univerzita Palackého, 2009 č. 1, s. 66-74.

ISSN: 1212-5547. DVOŘÁK, Tomáš (ed.). Kapitoly z dějin a teorie médií. Praha: Akademie výtvarných umění, 2010. ISBN 978-80-87108-16-1. FORET,

Martin (ed). Média dnes: reflexe mediality, médií a mediálních obsahů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. ISBN: 978-80-244-2023-3.

MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím. Praha: Odeon, 1991. ISBN: 80-207-0296-2. PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem: průvodce současným filosofickým myšlením pro středně pokročilé. Vyd. 1. Praha: Herrmann & synové, 2009. 201 s. ISBN 9788087054185.

Hodnoticí metody a kritéria

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů