Myšlení o divadle 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204MOD2 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Vít NEZNAL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vít NEZNAL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Seznámit posluchače se současným myšlením o divadle s důrazem na vymezení specifické mediální povahy divadla.
  2. Seznámit posluchače s českou tradicí divadelní teorie v celé její šíři a zároveň je poučit o elementárních teatrologických pojmech. To vše samozřejmě uvádět v souvislostech současného vývoje obecné teorie umění a estetiky, a také v kontextu s nejrůznějšími metodologickými školami a divadelně-vědními trendy v zahraničí.
  3. Pěstovat schopnost studenta interpretovat současnou divadelní tvorbu s přesahem k jiným mediálním oblastem.

Forma studia

Výklad pojmů, diskuse, čtení a analýza teoretických textů.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání předmětu.

Obsah kurzu

  1. Mediální povaha divadla a zdroje “mediálního myšlení v české teorii divadla”.
  2. Pojem divák, diváctví.
  3. Interakce, zpětnovazební komunikace, kontakt, kontaktnost, komunikace komunikací o komunikaci (Etlík, Fischer-Lichte, Osolsobě, Vostrý).
  4. Obrat v myšlení o divadle formulovaný na přelomu tisíciletí (ontologický princip v divadelním umění - Etlík, performativita - Fischer-Lichte ad.)
  5. Mukařovského typologie funkcí.
  6. Dichotomie umění-skutečnost.

Doporučená nebo povinná literatura

ETLÍK, Jaroslav. Divadlo jako zakoušení: Vztah noetického a ontologického principu v divadelním umění. Divadelní revue 10, č. 1, 1999, s. 3-30. ISSN: 0862-5409.

ETLÍK, Jaroslav. Termíny k dohodnutí. In: KLÍMA, Miloslav, ed. Divadlo a interakce I. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2006, s. 13-26. ISBN: 80-86102-51-3.

FISCHER-LICHTE, Erika, ROSELT, Jens. Přitažlivost okamžiku – představení, performance, performativ a performativnost jako teatrologické pojmy. In: Souřadnice a kontexty divadla: Antologie současné německé divadelní teorie. Ed. Jan Roubal. Praha: Divadelní Ústav, 2005, s. 147-154. ISBN: 80-7008-189-9.

JODOROWSKY, Alejandro. Psychomagie: nástin panické terapie. Vyd. 1. Praha: Malvern, 2015. 342 s. ISBN 978-80-7530-012-6

MUKAŘOVSKÝ, Jan. Místo estetické funkce mezi ostatními. In: Studie z estetiky. Ed. Květoslav Chvatík, Felix Vodička. Praha: Odeon, 1966, s. 65-73.

PŠENIČKA, Martin. Nejen k postdramatickému konceptu Hanse-Thiese Lehmanna. Divadelní revue 21, 2010, č. 1, s. 28-49. ISSN: 0862-5409

Hodnoticí metody a kritéria

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost R210
Učebna R210 (DAMU)

(Karlova 26, Praha 1)
NEZNAL V.
14:15–15:45
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:15–15:45 Vít NEZNAL Učebna R210 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů