Modelování a sochařství 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204MOS4 ZK 3 4T česky letní

Garant předmětu

Robert SMOLÍK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jitka MALOVANÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přiblížit studentům zákonitosti trojrozměrné tvorby. Schopnost výtvarně se vyjadřovat v těchto intencích. Pokusy o vlastní uměleckou tvorbu. Reflexe získaných zkušeností a aplikace na některé disciplíny scénografické tvorby (loutka, scénický objekt, etc.). Seznámit posluchače se základními řemeslnými disciplínami jako je odlévání a práce s moderními materiály.

Forma studia

Klasická výuka modelování a sochařství korigovaná odborným pedagogem.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Modelování a sochařství je součástí výtvarné výchovy pro scénografickou tvorbu, rozšiřující schopnost studenta vnímat trojrozměrný prostor.

Doporučená nebo povinná literatura

  1. Literatura k dějinám sochařství.
  2. Monografie uměleckých osobností.
  3. Katalogy současných výstav.

Hodnoticí metody a kritéria

Poznámka

Předmět je vyučován v rozsahu 6 semestrů a přihlíží se k individuálním schopnostem, vycházejícím z předchozího vzdělání.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů