Collaboration with Stage Designer

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204PUPSD Z 2 30 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 28 až 38 hodin domácí příprava anglicky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Stage technicalities, the different types of stage equipment, lights (technology) used for developing the artistic design of a theatre performance.

Forma studia

Seminary

Předpoklady a další požadavky

None

Obsah kurzu

The course is based on composing a given space in such a manner so that it gains the characteristics of an organized space, which is homogenous from the aesthetic point of view, has a clear atmosphere and internal dramaturgy. Learning about stage technicalities, the different types of stage equipment, lights (technology) used for developing the artistic

design of a theatre performance. Students are taught the history of stage architecture and its equipment, as well as skills of formulating a task for the stage designer based on the previously elaborated concept of the performance. Objectives: Leading to conscious and free usage of scenographical conventions and techniques by the student that are

used by a professional scenographer. Reading a drama text from the point of view of a scenographer. Discussions with a professional scenographer while working on own script and finding suitable theatrical space for the drama and director’s idea.

Doporučená nebo povinná literatura

Your Puppetry : with 135 diagrams and 4 full page plates / John Wright.- London: Sylvan Press, 1951.

Oscar G. Brockett and Margaret Mitchell, Making the Scene: A History of Stage Design and Technology in Europe and

the United States

A. Racinet - The complete costume history, Taschen, Koln, 2003

L'artmondial de la marionnette = Worldwide art of puppetry : Unima 2000 / com. de red. Marek Waszkiel [et al.] ;

réalisé par Unima.- Bielsko-Biała : Union Internationale de la Marionnette, 2000.

Hodnoticí metody a kritéria

Presence on classes. Credit work in a form of presentation.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů