Dramaturgické trendy, postupy a praxe 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301DRAT1 ZK 4 3 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 73 až 93 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucia KAJÁNKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studující je schopen samostatně aplikovat dramaturgické postupy běžné v současné audiovizuální praxi.

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět je zaměřen na analýzu scénáře coby dramatického díla v různých fázích vývoje od námětu k pokročilé verzi s prostorem pro procvičení dramaturgických přístupů na vysoké úrovni. Probíhá formou analýzy a konstruktivní kritické dramaturgie zaměřené na příznačné dramaturgické postupy v současném české i světové kinematografii a jejich praktickou aplikaci.

Doporučená nebo povinná literatura

GULINO, Paul, Screenwriting. The Sequence Approach. Bloomsbury Publishing PLC 2004.ISBN 9780826415684.

ARONSON, Linda Aronson: Scénář pro 21. století. Praha: NAMU 2014. ISBN: 978-80-7331-314-2.

BUGAJ, Stephan Vladimir. Pixars's 22 Rules of Story (that aren’t really Pixar’s) Analyzed. Independently published, 2018. ISBN 13: 9781517699451

HEISSEREER Eric. 150 Screenwriting Challenges. Eric Heisserer 2013. ISBN 9781887801416.

DANCYNGER Ken - RUSH Jeff. Alternative Scriptwriting Rewriting the Hollywood Formula. ISBN 13: 9780240808499

WESTON, Judith. The Film Director's Intuition. Script Analysis and Rehearsal Techniques. San francisco: Michael Wiese Productions, 2003. ISBN: 9780941188784

POPE, Tom. Good Scripts, Bad Scripts. Learning the Craft of Screenwriting Through 25 of the Best and Worst Films in History. New York: Three Rivers Press 1998. ISBN 10: 0609801198

Cesty ke scénáři VII (Dramaturgický inkubátor)

Scénáře účastníků semináře. vybrané původní scénáře.

Hodnoticí metody a kritéria

Student je hodnocen na základě své pravidelné docházky a aktivní účasti. Výstupem je dramaturgický rozbor scénáře v aktuálním audiovizuálním formátu.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 233
Učebna 4 (FAMU)

(Lažanský palác)
KAJÁNKOVÁ L.
10:40–13:55
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 1)
V sudé týdny
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 10:40–13:55 Lucia KAJÁNKOVÁ Učebna 4 (FAMU)
Lažanský palác
V sudé týdny paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů