Pedagogická praxe KSD

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301PEP Z 4 80 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 20 až 40 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si formou přímé výuky osvojí základní pedagogické dovednosti.

Forma studia

Asistence na přípravě a při průběhu některých vybraných seminářů katedry scenáristiky či vedení vlastního modulu/semináře.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je absolvování bakalářského stupně studia.

Obsah kurzu

Pedagogická praxe probíhá formou asistence pedagogovi při výuce semestrálního předmětu nebo samostatnou přípravou jednorázové akce, zejména modulové výuky. Rozsah a formu pedagogické praxe student předem konzultuje s vedoucím katedry.

Doporučená nebo povinná literatura

Odborná literatura je konzultována s pedagogem podle aktuální náplně výuky v příslušném předmětu.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet uděluje vedoucí katedry na základě reference studenta potvrzené pedagogem příslušného předmětu.

Poznámka

Předmět lze splnit kdykoli během celého studia.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů