Praktika oboru scenáristika a dramaturgie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301POSD Z 1 8 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 19 až 24 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Porovnání studentských prací, jejich zhodnocení a analýza

Forma studia

Seminář

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Obsah kurzu

Program praktika proběhne ve dvou fázích:

Úvod pedagoga (zásady analýzy filmového díla)

Projekce filmové sekvence, vybrané se zřetelem k oboru skupiny

Analýza promítnuté sekvence

Zadání scenáristického úkolu: dořešení příběhu vycházejícího z promítnuté epizody.

Čas pro psaní cca 2 hodiny

Pedagogické vedení: Lubor Dohnal a další pedagogové KSD

Povinnosti studentů při nástupu na praktikum: papír a tužka

Rozsah: 1 den

Místo a čas konání + průběh: 2. patro č. 233, 9:00 - 16:00 hodin

Seminář - porovnání studentských prací, jejich zhodnocení a analýza

Doporučená nebo povinná literatura

Předmět nepředpokládá žádnou doporučenou či povinnou literaturu.

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast na tomto semináři.

Atestace: zápočet bude udělen bezprostředně po absolvování praktika

Poznámka

Praktika oboru scenáristika probíhají různou formou v závislosti od vyučujícího pedagoga.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů