Praktika oboru scenáristika a dramaturgie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301POSD Z 1 8S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Porovnání studentských prací, jejich zhodnocení a analýza

Forma studia

Seminář

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Obsah kurzu

Pedagogické vedení: Lubor Dohnal a další pedagogové KSD

Povinnosti studentů při nástupu na praktikum: papír a tužka

Rozsah: 1 den

Místo a čas konání + průběh: 2. patro č. 233, 9:00 - 16:00 hodin

Program praktika proběhne ve dvou fázích.

Úvod pedagoga (zásady analýzy filmového díla)

Projekce filmové sekvence, vybrané se zřetelem k oboru skupiny

Analýza promítnuté sekvence

Zadání scenáristického úkolu: dořešení příběhu vycházejícího z promítnuté epizody.

Čas pro psaní cca 2 hodiny

Seminář - porovnání studentských prací, jejich zhodnocení a analýza

Atestace: zápočet bude udělen bezprostředně po absolvování praktika

Doporučená nebo povinná literatura

Předmět nepředpokládá žádnou doporučenou či povinnou literaturu.

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast na tomto semináři.

Poznámka

Praktika oboru scenáristika probíhají různou formou v závislosti od vyučujícího pedagoga.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů