Praktika oboru scenáristika a dramaturgie

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301POSD Z 1 8S česky zimní

Garant předmětu

Petr JARCHOVSKÝ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza BRDEČKOVÁ, Lubor DOHNAL, Jiří DUFEK, Petr JARCHOVSKÝ, Lucia KAJÁNKOVÁ, Jaroslav POZZI, Martin RYŠAVÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Porovnání studentských prací, jejich zhodnocení a analýza

Forma studia

Seminář

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Obsah kurzu

Pedagogické vedení: Lubor Dohnal a další pedagogové KSD

Povinnosti studentů při nástupu na praktikum: papír a tužka

Rozsah: 1 den

Místo a čas konání + průběh: 2. patro č. 233, 9:00 - 16:00 hodin

Program praktika proběhne ve dvou fázích.

Úvod pedagoga (zásady analýzy filmového díla)

Projekce filmové sekvence, vybrané se zřetelem k oboru skupiny

Analýza promítnuté sekvence

Zadání scenáristického úkolu: dořešení příběhu vycházejícího z promítnuté epizody.

Čas pro psaní cca 2 hodiny

Seminář - porovnání studentských prací, jejich zhodnocení a analýza

Atestace: zápočet bude udělen bezprostředně po absolvování praktika

Doporučená nebo povinná literatura

Předmět nepředpokládá žádnou doporučenou či povinnou literaturu.

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast na tomto semináři.

Poznámka

Praktika oboru scenáristika probíhají různou formou v závislosti od vyučujícího pedagoga.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů