English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Praktika oboru scenáristika a dramaturgie

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
301POSD Z 1 8/S česky zimní
Garant předmětu:
Petr JARCHOVSKÝ
Jméno vyučujícího (jména vyučujících):
Tereza BRDEČKOVÁ, Lubor DOHNAL, Jiří DUFEK, Petr JARCHOVSKÝ, Lucia KAJÁNKOVÁ, Jaroslav POZZI, Martin RYŠAVÝ
Výsledky učení dané vzdělávací složky:

Porovnání studentských prací, jejich zhodnocení a analýza

Forma studia:

Seminář

Předpoklady a další požadavky:

Nejsou

Obsah kurzu:

Pedagogické vedení: Lubor Dohnal a další pedagogové KSD

Povinnosti studentů při nástupu na praktikum: papír a tužka

Rozsah: 1 den

Místo a čas konání + průběh: 2. patro č. 233, 9:00 - 16:00 hodin

Program praktika proběhne ve dvou fázích.

Úvod pedagoga (zásady analýzy filmového díla)

Projekce filmové sekvence, vybrané se zřetelem k oboru skupiny

Analýza promítnuté sekvence

Zadání scenáristického úkolu: dořešení příběhu vycházejícího z promítnuté epizody.

Čas pro psaní cca 2 hodiny

Seminář - porovnání studentských prací, jejich zhodnocení a analýza

Atestace: zápočet bude udělen bezprostředně po absolvování praktika

Doporučená nebo povinná literatura:

Předmět nepředpokládá žádnou doporučenou či povinnou literaturu.

Hodnoticí metody a kritéria:

100% účast na tomto semináři.

Webová stránka předmětu:
Poznámka:

Praktika oboru scenáristika probíhají různou formou v závislosti od vyučujícího pedagoga.

Rozvrh na zimní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Rozvrh na letní semestr 2017/2018:
Rozvrh zatím není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2018