Mimořádné cvičení KR

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302CM Z 6 česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vzájemná podpora a rozvinutí spolupráce mezi katedrami režie a scenáristiky, dokončení filmu

Forma studia

denní

Předpoklady a další požadavky

Hotový scénář.

Obsah kurzu

Mimořádné cvičení, ve kterém spolupracují studenti režie a scenáristiky na společném projektu, jehož výsledkem je natočení příběhového filmu v délce 15 – 20 min

Doporučená nebo povinná literatura

není požadováno

Hodnoticí metody a kritéria

úroveň dokončeného díla – hraný ( příběhový ) film v délce

15 – 20 min

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů