Mimořádné cvičení KR

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302CM zápočet 6 česky zimní i letní

Garant předmětu

Saša GEDEON, Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Saša GEDEON, Bohdan SLÁMA

Obsah

Mimořádné cvičení, ve kterém spolupracují studenti režie a scenáristiky na společném projektu, jehož výsledkem je natočení příběhového filmu v délce 15 – 20 min

Výsledky učení

Vzájemná podpora a rozvinutí spolupráce mezi katedrami režie a scenáristiky, dokončení filmu

Předpoklady a další požadavky

Hotový scénář.

Literatura

není požadováno

Hodnoticí metody a kritéria

úroveň dokončeného díla – hraný ( příběhový ) film v délce

15 – 20 min

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů