Pedagogická praxe KR

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302PP Z 5 20 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 110 až 135 hodin domácí příprava česky zimní i letní

Garant předmětu

Bohdan SLÁMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohdan SLÁMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Osvojení základních prvků pedagogického vedení při praktikách režie.

Forma studia

asistence při vedení praktik nebo přednáška ( seminář )

Předpoklady a další požadavky

určeno pro studenty magisterského studia

Obsah kurzu

Student magisterského stupně absolvuje pedagogickou praxi jako asistent pedagoga KR při vedení Praktik pro 1. ročníky.

Pokud ze závažných důvodů nemůže tuto formu praxe splnit, uspořádá pro své spolužáky přednášku či seminář (v rozsahu alespoň 4 vyučovacích hodin) na téma, které si dohodne s vedoucím katedry nebo dílny - např. o svém diplomním úkolu, o poznatcích z asistencí na filmech v profesionálních podmínkách či o zkušenostech ze zahraniční stáže nebo z návštěvy festivalu.

Doporučená nebo povinná literatura

aktuálně dle výběru pedagoga

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínka zápočtu : absolvování pedagogické praxi jako asistent pedagoga KR při vedení Praktik pro 1. ročníky.

nebo uspořádání přednášky či semináře (v rozsahu alespoň 4 vyučovacích hodin)

Poznámka

Předmět lze splnit kdykoli během celého studia.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů