Projekce KR 9

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
302PRR9 zápočet 2 26 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 31 až 41 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marek BOUDA

Obsah

Projekce filmů, které jsou nějakým způsobem specifické či “modelové” - jazykem, tématem, formou, poetikou, herectvím, tématikou apod., a mohou obohatit “filmový slovník” studenta. Projekce filmů, ke kterým se studenti často nedostanou, ač jsou svou poetikou významné či zásadní.

Výsledky učení

Cílem projekcí je mj. vlastní reflexe, bádání a uvědomění si různorodosti, bohatství filmového vyjadřování na podkladě vesměs nestandardních filmových děl.

Rozbor by měl především obohatit - inspirovat samotného pisatele.

Předpoklady a další požadavky

Před zapsáním předmětu je nutná orientace a základní znalosti z doporučené literatury, která je uvedena ve studijních materiálech.

Literatura

D. Bordwell/K. Thompson: Umění filmu - Úvod do studie formy a stylu; AMU 2011

RABIGER Michael: Directing - Film Techniques and Aesthetics, (různá vydání)

J. Monaco: Jak číst film, Albatros, Praha 2004

Sborník filmové teorie 1 – Angloamerické studie“ , ČFÚ, Praha 1991

J. Valušiak: Základy střihové skladby, FAMU (různá vydání)

M. Mravcová: Literatura ve filmu, Melantrich, Praha 1990

Hodnoticí metody a kritéria

UDĚLENÍ ZÁPOČTU bude podmíněno podrobným rozborem jednoho libovolného filmu uváděného na projekci (minimálně 4 strany textu A4), případně (při slabé docházce, nevyhovujícím rozboru) přepracovaným rozborem či/a úspěšně zvládnutým pohovorem o problematice ostatních filmů uváděné série, včetně filmu, jehož rozbor student dodal. Pro udělení zápočtu je též nutná znalost povinné literatury, může se to stát předmětem prozkoušení.

ROZBOR se týká všech složek filmového díla a jeho poetiky (např. téma, obraz, zvuk, mizanscéna, narace, styl, forma, montáž, herectví, kontext s ostatní tvorbou režiséra, jiných autorů či s filmovou historií, jinými druhy umění, apod.) a je přínosné uvést i své subjektivní názory, ale podložené , ne pouhé dojmy či osobní averze, případně jen nadšenectví. Nejde o recenzi či anonci nebo článek z barevného časopisu nebo popis děje!

Poznámka

-

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 124
Projekce FAMU

(Lažanský palác)
BOUDA M.
18:10–20:35
SUDÝ TÝDEN

(paralelka 5)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 18:10–20:35 Marek BOUDA Projekce FAMU
Lažanský palác
paralelka 5

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů