Aktuální kameramanské postupy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304AKP Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Kolokvium o profesi kameraman

Diskuze a projekce nejzajímavějších filmů daného roku

Pokus o přenos kameramanského entuziasmu

seminární práce :Stylotvorné trendy moderní filmové fotografie

Forma studia

Předávání praktických znalostí pedagoga,projekce a analýza filmů

Předpoklady a další požadavky

V pátém ročníku je to individuální zájem.

Obsah kurzu

zejména oboustraná výměna názorů na kameramanskou tvorbu minulosti i současnosti

Doporučená nebo povinná literatura

Wide screen and new systems

Film technology documentation

Technirama system

New hand cameras Tood-AO 65mm

Technirama

Marek Jícha: Imax/Omnimax

Optical conditions of wide-angle films

American Cinematographer Manual

Berard Mendiburu: 3D Movie Making

Information on the internet:

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na seminářích,prezentace seminární práce.

Poznámka

výuka distančně

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů