Barevná kinematografie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304BAK1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Osvojení si základních profesních návyků a samostatnost ve funkci hlavního kameramana.

Forma studia

Řízený dialog a analýza námětů.

Explikace zadaného cvičení. příprava cvičení FOT a Sen.

Předpoklady a další požadavky

Všeobecná kulturní vzdělanost a citlivost ke světu barev kolem nás. Absolutní zaujetí profesí kameraman ke vztahu a pojetí filmového díla jako celku.

Obsah kurzu

Cílem semináře je seznámení posluchače s problematikou základních jasových vztahů scény a následným rozšířením do elementárních vztahů barevné škály obrazu. Závěrečná práce ročníku je 16 mm film SEN. Posluchač vymyslí krátký příběh, který klade nároky na zpracování dvěma odlišnými obrazovými způsoby, vycházející z dramaturgie onoho příběhu.

Doporučená nebo povinná literatura

Karel Hanuš : O barvě

Umělecké publikace klasického i moderního umění

Hodnoticí metody a kritéria

Základní znalosti z oblasti barevných systémů a dramaturgie barev. Rozbor prakt.cvičení. Veškerá teoretická příprava (rozbory, FOT, příprava Snu) musí být k zápočtu dodána v tištěné verzi a kompletním paré (jméno, ročník, akademický rok).

Poznámka

výuka hybridně

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů