Dokumentární studie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304DOS ZK 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Použití jiného stylu práce s kamerou než je v případě aranžovaného děje hraného filmu.

Forma studia

Vlastní kreativní činnost.

Předpoklady a další požadavky

Navazuje na předcházející semináře

Obsah kurzu

Posluchač si uvědomí hlavní obrazové rysy nearanžovaného děje, snaží se postihnout podstatné dějové prvky s přihlédnutím ke směrům, rámování a střihové skladbě s akcentem na výtvarné řešení obrazu. Jsou povoleny všechny druhy pohybu kamery, včetně natáčení z ruky. Není povoleno užívání transfokace.

Doporučená nebo povinná literatura

point screenplay

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny za odevzdání a prezentaci cvičení.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů