Digitální workflow 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304DW3 Z 2 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 14 až 24 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti digitálního workflow.

Seznámit studenty se současnými technologiemi a software pro práci on-set, near-set, v postprodukci a digitální distribuci.

Důraz bude kladen na správné pochopení současných standardů jako je ACES a HDR a na schopnost porovnat a vyhodnotit výhody a nevýhody zvolených přístupů.

Ujasnit význam color managementu speciálně pro rozsáhlejší projekty, včetně preprodukce, implementace vfx a distribuce a archivace.

Ověřit získané znalostí na praktických příkladech včetně natočení kamerových testů , jejich grading a projekce výsledku v digitálním kině.

Forma studia

výuka probíhá formou pravidelných individuálních konzultací

Předpoklady a další požadavky

Požadované znalosti základů Kolorimetrie a Senzitometrie. Znalost softwarů Adobe Photoshop a FinalCut Pro.

Obsah kurzu

Předmět je zaměřen na hlubší pochopení a praktické použití z oblasti celého digitálního workflow, od akvizice obrazu přes postprodukci po distribuci.

Zvláštní pozornost je věnována implementaci vizuálních efektů - vfx a dodržení konzistence barevného podání během celého výrobního workflow.

Důraz je kladen na praktické cvičení i experimenty a následné vyhodnocení a porovnání různých přístupů:

např. tradiční work-flow vs. ACES workflow.

Celá problematika je uváděna hlavně z pohledu kameramana, tak aby kameraman dokázal posoudit zvolené workflow a uměl kvalifikovaně komunikovat s ostatními složkami výroby, dávat doporučení a dělat rozhodnutí a to s ohledem na výslednou kvalitu díla i výrobní náklady.

okruhy témat:

1.celkový pohled na Digitální Workflow - preprodukce, natáčení, postprodukce a vfx, distribuce. Význam color managementu, definování jednotlivých kritických fází z pohledu kameramana pro dodržení barevné konzistence.

2.detailnější pohled na ACES workflow, ACES cc, ACES cct, ACES cg, ACES proxi, jejich aplikace.

3.příklady současného profesionálního workflow. Tradiční přístup vs. ACES Color Management.

Preproduction, on-set monitoring a grading, dailies, editing, vxf, final grading, delivery, projekce.

4.práce kameramana během preprodukce, kamerové zkoušky, pregrading, příprava LUT a Look pro kameru, software pro přípravu a modifikaci LUT, Arri Color Tool, Lattice, 3DLUT Creator

5.monitoring při natáčení, nastavení on-set monitoru, monitoring HDR

6.livegrade a digital dailies, barva ve střižně, ASC CDL

7.roundtrip edit-grading. Davinci Resolve – AVID, PP - Davinci Resolve

8.vfx a CG workflow, ACES VFX Roundtrip. Davinci Resolve – Nuke - Davinci Resolve

9.color grading, detailnější pohled. Volba pracovního barevného prostoru, Davinci color management, ACEScc, ACES cct.

10.Grading pro HDR.

11.delivery pro digitální kino, delivery pro UHDTV a HDR , DCP mastering, soubory pro dlouhodobou archivaci.

12.praktické cvičení – kamerové testy, monitoring, livegrade, využití LUT a look files. ACES workflow. Natočení kamerových testů.

13.praktické cvičení - color grading – grading kamerových testů. Praktické porovnání a vyhodnocení různých přístupů. Tradiční vs. ACES workflow.

14.praktické cvičení - navštěva color gradingu v profesionálním studiu - DavinciResolve, Baselight, Scratch,... Porovnání teoretického a praktických přístupu profesionálního koloristy.

15.praktické cvičení – kontrola kalibrace DCI projektoru, sonda a kalibrační software. Projekce kamerových testů a jejich vyhodnocení.

Doporučená nebo povinná literatura

http://fduarts.org/VPS/manuals/finalcut.pdf

http://www.photoshopbook.net/cesky.html

http://manuals.info.apple.com/en/Shake_4_Tutorials.pdf

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů