Cinematography Analysis 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304ECA4 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student nabude schopnosti analyzovat filmové dílo, z pohledu práce kameramana a naučí se tyto schopnosti promítnout do příprav vlastních praktických cvičení

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Obsah kurzu

dramaturgie kameramana

světelné atmosféry a jejich tvorba pro filmové a digitální natáčení

pohyb kamery

psychologické a emotivní účinky obrazové kompozice

Doporučená nebo povinná literatura

David Puttman The undeclared war

Alton Painting with light

Making Pictures: A Century of European Cinematography

Hodnoticí metody a kritéria

kredity jsou uděleny na základě 70% docházky, aktivního přístupu na seminářích a po odevzdání seminární práce na dané téma

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů