Exponometry and Sensitometry

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304EES Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Introduce theoretically and practically students to basic of film exponometry and photographic depicting.

Forma studia

Theoretical seminars are accompanied by practical tests and demonstrations, illustrated with images and experiments.

Předpoklady a další požadavky

None

Obsah kurzu

Introduce theoretically and practically students to basic of film exponometry and photographic depicting.

Topics:

Radiation and light.

Radiometrics and photometrics.

Light quality measurement - color temperature measurment.

Filters.

Light quantity measurements - passive photometric concepts.

The relationship between the object and its image from the viewpoint of an optics system.

Light meter calibration.

Fundamentals of sensitometrics and sensitometric measurement.

Fundamentals of densitometrics and densitometric measurement.

Intepretation of sensitometric measurements.

Establishment of proper exposure.

Testing photographic material

Photographic chemistry

Micro-sensitometrics.

Doporučená nebo povinná literatura

A. Student Filmmaker´s Handbook, Eastman Kodak Company, 1990

B. American Cinematographer Manual, Fifth Ed., Hollywood,

C. IES Lighting Handbook, Reference Volume, Illuminating Engineering Society of NA, 1984

D. Michale J.Langford: Advanced Photography, The Focal Press, 1972

E. W.F.Berg: Exposure - Theory and Practice, The Focal Press, 1968

F. D.J.Corbett: Motion Picture and Television Film, 1968

G. Ralph M.Evans: An Introduction to Color, John Wiley and Sons, 1948

H. R.W.G.Hunt: The Reproduction of Colour, Fountain Press, London, 1967

Hodnoticí metody a kritéria

The condition of successful course passing is attendance on seminars and practical courses. Written test and oral exam are part of the evaluation.

Poznámka

No

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů