Film Analysis 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304EFA1 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Teoreticky i prakticky seznámit studenty s metodami analýzy kinematografických děl se zaměřením na jejich obrazovou složku z pohledu estetického i technologického na příkladech významných filmů různé doby vzniku, reprezentujících rozličné autorské formy, styly a postupy.

Forma studia

Filmové projekce digitálně restaurovaných filmů z Blu-ray nosičů a z 35mm filmových kopií jsou doplněny rozborem filmů se srovnávacími ukázkami, citacemi z rozhovorů s tvůrci i dobovými kritikami a doplňujícím obrazovým materiálem, které budou diskutovány se studenty během jednotlivých seminářů. Součástí seminářů je také představit profily kameramanů, autorů obrazové složky promítaných filmů.

Předpoklady a další požadavky

Krátké úvody studentů k promítaným filmům, představující autorskou tvorbu a styl jednotlivých kameramanů.

Obsah kurzu

  1. 05.10. Heaven's Gate
  2. 12.10. Amores Perros
  3. 19.10. A nyomozó

26.10. The Wizard of Oz

  1. 02.11. Ordet
  2. 09.11. Samourai
  3. 23.11. Le Quai des brumes
  4. 30.11. Last Summer
  5. 07.12. Valérie a týden divů
  6. 14.12. Three Days of the Condor
  7. 21.12. Promised land

Doporučená nebo povinná literatura

Roger Seards. Making Pictures: A Century of European Cinematography. London: Aurum Press - IMAGO, 2003.

Bordwell, David - Thompson, Kristin. Art of Film: An Introduction to the study of form and style. New York: McGraw-Hill 2013. 10th edition.

Aumont Jacques - Michele Marie. Analisis del film / Analysis of Film. Nathan. Barcelona: Ediciones Paidos Iberica 1990.

Ryan, Michael, and Melissa Lenos. An Introduction to Film Analysis: Technique and Meaning in Narrative Film. London: Continuum, 2012.

Livingstone, Margaret. Vision and Art. Biology of Seeing. New York: Abrams 2002.

Richard Misek, Chromatic Cinema. Oxford: Wiley-Blackwell 2010.

Cherchi Usai Paolo Silent Cinema. An Introduction. London: British Film Institute 2000.

Torkell Sa?tervadet. Advanced Projection Manual. Oslo: FIAF ? Norwegian Film Institute 2005.

Journals and magazines: Film History, Sight and Sound etc.

Special articles focused on films analyzed that will be shared with students in Dropbox folder.

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem úspěšného ukončení předmětu je pravidelná účast na projekcích a seminářích. Na závěr odevzdá student analýzu z filmu vybraného dle vlastní volby v rozsahu nejméně 4 normostrany, doplněnou o kompletní filmografické údaje, na email pedagoga miloslav.novak@famu.cz nejdéle do 15. února daného školního roku.

Poznámka

No

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů