Film and Digital Laboratory 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304EFDL4 ZK 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získají základní informace o laboratorním zpracování filmů.

Forma studia

Lecture

Předpoklady a další požadavky

No

Obsah kurzu

The objective of the subject is to instruct the students about the functioning of a film laboratory, its integration in the cinematographic film production process, the production processes in film laboratories, and with equipment used to process film material and make film copies and other film laboratory products.

The emphasis is on mastering the principles and theoretical context, whereas the description of specific equipment and organizational implications is only presented on a model basis, usually in relation to the practice in one of the domestic laboratories, given the great degree of diversity of the subject.

The subject is focused predominantly on standard cinematography and work with film on photochemical principles, but it also covers topics associated with other media where related to the activities of film laboratories.

Extensive attention is paid to the contact between film labs and directors of photography.

Doporučená nebo povinná literatura

Miroslav Urban, Filmová laboratoř. Praha, 2001

Domic Case, Film in Post Production

Websites recommended by the lecturer

Hodnoticí metody a kritéria

The final evaluation is based on the following ratio of parameters:

Presence in lectures ? 10%

Results of a final semester exam ? 80%

Student?s activity in lectures during the semester ? 10%

Poznámka

No

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů