Joint exercise with FI 4

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304EJE4 Z 4 1T anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač standardně realizuje Collaboration Film ve spolupráci s CDM, KR, KDT, KAT. Natáčení Final Film přichází výjimečně v úvahu pouze za předpokladu, že posluchač KK z objektivních důvodů /odlišný počet posluchačů FI CDM/ nemůže natáčet Short Fiction nebo Graduate Project.

Prokázat odbornou i tvůrčí kvalifikaci na konkrétním filmovém díle, odpovídající závěrečné magisterské zkoušce oboru kameraman.

Final Film je pouze náhradním řešením pro ty studenty CIN KK. Jedná se o kameramanskou mistrovskou práci, která řeší problematiku zpracování příběhu hraného filmu formou vizuálního vypravování filmového příběhu.

Forma studia

konzultační seminář

Předpoklady a další požadavky

None

Obsah kurzu

Dle výrobních podmínek konkrétního studentského projektu.

Kameramanský konzultační seminář druhého semestru 2. magisterského ročníku programu CINKK je zaměřen na přípravu a realizaci absolventského filmu, popřípadě Final Film.

Studenti předkládají prvotní literární synopse, které v semináři rozvíjejí s přihlédnutím k navrženému vizuálnímu konceptu filmu.

Práce v semináři probíhá na přípravách absolventského filmu, storyboardingu, vyhledávání lokací a konzultacích příběhu.

V případě realizace Final Film je povolen pouze způsob snímání digitální technikou.

Následující workflow je předmětem diskuse a v souladu s vedením odpovědným pedagogem respektováním Bílé knihy pro Final Film/Collaboration. Student CIN KK je povinen parametry uvedené v Bílé knize respektovat.

Cvičení jsou zaměřena na zvládnutí přípravy a realizaci hraného filmu z pozice kameramana.

V případě realizace Final Film student CIN KK může spolupracovat s posluchačem jiné katedry FAMU, ale odpovědnost za celý projekt je výhradní záležitostí posluchače CIN KK.

Doporučená nebo povinná literatura

Hodnoticí metody a kritéria

presentation of chosen exercise;

Formát výstupu:

v případě, že pedagog schválí profesní a uměleckou kvalitu - DCP

Vedení Final Film/Collaboration není pevně určeno, posluchač může zvolit libovolného pedagoga katedry kamery.

Poznámka

None

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů