Optics 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304EO1 ZK 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

The course is detailed summary of all the optics equipment available.

Forma studia

Seminar.

Předpoklady a další požadavky

None.

Obsah kurzu

  1. Light and its properties.

The wave nature of light (amplitude, phase, frequency). Ray and wavefront. Polarization of light. Refraction and reflection of light. Fresnel formulae.

  1. Basic properties of the optical material.

Index of refraction, absorption and transmission of the materials. Dispersion (Abbe number) and birefringence of the materials

  1. Optical imaging

The optical system. An ideal optical system. The principal and focal points and planes of the optical system. Focal length. Image equations (conjugate distance equations). Magnification optical system. The thick and thin lens and its properties.

  1. Aberrations of optical systems

Wave and ray aberrations. Spherical aberration, coma, field curvature, astigmatism and distortion. Chromatic aberrations.

  1. Photometric properties of the optical system

Aperture stop, entrance and exit pupil of the optical systems. F-number and numerical aperture of the optical systems. Vignetting ray beams in the optical system and Field of view. Depth of focus optical system. Basic photometric quantities and units. Photometric properties of the optical system.

  1. Two-component system

Telescopes (Kepler and Galilean telescopes) and microscope. Afocal attachments.

  1. Image quality

Point spread function (PSF), Airy disk, optical transfer function (OTF, MTF). PSF and MTF for aberration free optical system with circular aperture. Resolution of the optical systems.

  1. Optical components and systems

Lenses, mirrors, absorption filters (color and neutral), polarization filters (linear, circular), splitters, prisms, light guides (fibre optics). Basic types of photographic lenses (Triplet, Tessar, Planar, Petzval lens, Fisheye lens, converters etc.) and their properties. Zoom lenses and their properties.

  1. Methods for measuring the basic parameters of optical systems

Collimator, autocollimator and measuring microscope. Measurement of the focal length, location of focus, magnification, position and size of the pupils of the optical systems. Measuring of the point spread functions (PSF) and modulation transfer function (MTF). Measurement of photometric properties of the optical systems.

Doporučená nebo povinná literatura

1.S.F.Ray: Applied photographic optics, Focal Press, New York, 2002.

2.W.Smith, Modern Optical Engineering, 4th Ed.,McGraw-Hill, New York 2007.

3.G.H.Smith, Camera lenses: from box camera to digital , SPIE Press, 2006

4.P.Mouroulis and J.Macdonald, Geometrical Optics and Optical Design (Oxford University Press, New York 1997).

5.M.Born, and E.Wolf, Principles of Optics, Oxford University Press, New York 1999.

http://en.wikipedia.org/wiki/Optics

http://www.cvimellesgriot.com/products/Documents/TechnicalGuide/fundamental-Optics.pdf

Hodnoticí metody a kritéria

Written mid term test and final oral exam.

Poznámka

Antonín Mikš is Professor of applied physics. It is the head of the applied optics Group at the Department of Physics of the Faculty of civil engineering of Czech Technical University in Prague.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů