Rainbow 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304ERB1 Z 1 2T anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

ovládnutí řemesla kameramana

Forma studia

Explikace zadaného cvičení. Realizace cvičení. Příprava na filmovou klauzuru Rainbow

Předpoklady a další požadavky

Všeobecná kulturní vzdělanost, citlivost ke světu barev kolem nás.

Absolutní zaujetí profesí kameraman ke vztahu a pojetí filmového díla jako celku.

Obsah kurzu

Dialog a analýza cvičení Pictures 1.

Explikace zadaného cvičení.

Realizace cvičení.

Příprava na filmovou klauzuru Rainbow

Jasové relace scény v převodu do kinematografického obrazu. Lokální jas a tón. Modelace předmětu osvětlením. Obrys. Kresebnost. Barevná problematika stínů. Průmětová situace. Deformace barevného tónu. Technické praxe.

Doporučená nebo povinná literatura

Umělecké publikace klasického i moderního umění

Hodnoticí metody a kritéria

100% aktivní účast. Podmínkou pro udelění zápočtu je dodržení termínů odevzdání prací, viz návody na cvičení.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů