Rainbow 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304ERB2 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

ovládnutí řemesla kameramana

Forma studia

Dialog a analýza námětů.

Explikace zadaného cvičení. Realizace cvičení – Rainbow exercise

Předpoklady a další požadavky

Všeobecná kulturní vzdělanost a citlivost ke světu barev kolem nás. Absolutní zaujetí profesí kameraman ke vztahu a pojetí filmového díla jako celku.

Obsah kurzu

Lokální barevnost, atmosféra, pojetí prostoru. Informace a emoce. Světlotonální řešení. Sled a vazba záběrů. Statičnost a kinetika motivů. Vztah mezi výtvarnou a dramatickou koncepcí filmu. Výtvarně dramatické pojetí obrazu. Dramatická postava jako objekt výtvarně dramatické stylizace. Scéna, kostým, maska. Postava nazíraná v obraze scény. Proměnné situační prvky. Vnější a vnitřní významy. Expresivní tendence. Významová kompozice. Připravované účiny a dominanty. Celková barevná dramaturgie hraného filmu.

Doporučená nebo povinná literatura

Umělecké publikace - monografie klasického i moderního umění

Hodnoticí metody a kritéria

Znalosti z oblasti barvy a barevné dramaturgie. Podmínkou udělení zápočtu je dodržení termínu odevzdání podkladů,viz návody na cvičení.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů