Rainbow 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304ERB3 Z 1 5 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 21 až 26 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

ovládnutí řemesla kameramana

Forma studia

Dialog a analýza námětů.

Explikace zadaného cvičení. Realizace cvičení Rainbow Exercise

Předpoklady a další požadavky

Všeobecná kulturní vzdělanost a citlivost ke světu barev kolem nás. Absolutní zaujetí profesí kameraman ke vztahu a pojetí filmového díla jako celku.

Obsah kurzu

Lokální barevnost, atmosféra, pojetí prostoru. Informace a emoce. Světlotonální řešení. Sled a vazba záběrů. Statičnost a kinetika motivů. Vztah mezi výtvarnou a dramatickou koncepcí filmu. Výtvarně dramatické pojetí obrazu. Dramatická postava jako objekt výtvarně dramatické stylizace. Scéna, kostým, maska. Postava nazíraná v obraze scény. Proměnné situační prvky. Vnější a vnitřní významy. Expresivní tendence. Významová kompozice. Připravované účiny a dominanty. Celková barevná dramaturgie hraného filmu.

Doporučená nebo povinná literatura

Umělecké publikace - monografie klasického i moderního umění

Hodnoticí metody a kritéria

Znalosti z oblasti barvy a barevné dramaturgie. Podmínkou pro udělení zápočtu je dodržení termínů odevzdání podkladů, viz návody na cvičení

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů