Rainbow 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304ERBW1 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

ovládnutí řemesla kameramana

Forma studia

Explikace zadaného cvičení. Realizace cvičení. Příprava na filmovou klauzuru Rainbow

Předpoklady a další požadavky

Všeobecná kulturní vzdělanost, citlivost ke světu barev kolem nás.

Absolutní zaujetí profesí kameraman ke vztahu a pojetí filmového díla jako celku.

Obsah kurzu

Dialog a analýza cvičení Pictures 1.

Explikace zadaného cvičení.

Realizace cvičení.

Příprava na filmovou klauzuru Rainbow

Jasové relace scény v převodu do kinematografického obrazu. Lokální jas a tón. Modelace předmětu osvětlením. Obrys. Kresebnost. Barevná problematika stínů. Průmětová situace. Deformace barevného tónu. Technické praxe.

Doporučená nebo povinná literatura

Umělecké publikace klasického i moderního umění

Hodnoticí metody a kritéria

100% aktivní účast. Podmínkou pro udelění zápočtu je dodržení termínů odevzdání prací, viz návody na cvičení.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů