Visual effects in film and TV 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304EVEF1 Z 1 3 hodiny výuky týdně (45 minut), -2 až 3 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače se základy digitálních postprodukčních VFX technologií. Absolvent přednášek by měl rozumět v základních principech jak připravit a s kým dokončit projekt s VFX scénami.

Forma studia

přednášky s praktickou výukou

Předpoklady a další požadavky

Základní orientace v digitálních postprodukčních technologiích.

Obsah kurzu

Předmět je zaměřen na základní praktické seznámení s používanými technikami a technologiemi pro tvorbu současných VFX záběrů. Zabývá se analýzou příběhu,vizuálním zdůrazněním a podporou dramatických situací. Seznámí posluchače s hledisky pro využívání VFX efektů, jejich tvorbou nejrůznějšími prostředky a hodnocení. Na filmových ukázkách ze světové tvorby i z kameramanské praxe přednášejícího provedu posluchače se základními VFX technikami ve filmovém a televizním průmyslu. Přípravou projektu s VFX scénami a se základy workflow v produkci a postprodukci. Výuka probíhá formou prezentace a projekcí ukázek ke všem probíraným VFX technikám. Dále formou praktických cvičení ve studiu,natáčením podkladů pro VFX a jejich zpracováním v LDK.

 1. VÝZNAM A ROZDĚLENÍ FILMOVÝCH TRIKŮ

POŽADAVKY NA VFX

ANYLÝZA PŘÍBĚHU A VIZUÁLNÍ VÝVOJ VE VZTAHU K VFX

 1. ZÁKLADNÍ POJMY TRIKOVÉ TERMINOLOGIE

TRIKOVÝ ZÁBĚR

TRIKOVÉ NATÁČENÍ

VFX-VIZUÁLNÍ EFEKTY – VŠE DODÁVANÉ V POSTPRODUKCI

ZVLÁŠTNÍ EFEKT – (SPECIAL EFFECTS) SFX SPECIÁLNÍ EFEKTY

DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE 2D - 3D

 1. DIGITÁLNÍ TECHNIKY - 2D ZÁKLADNÍ

1.ROTOSCOPING – MANUÁLNÍ ANIMOVÁNÍ, VEKTOROVÉ MASKY

2.KLÍČOVÁNÍ – PŘEVÁDĚNÍ SPECIÁLNÍ BARVY V ZÁBĚRU NA MASKU

3.TRACKING – ANALYZOVÁNÍ ZÁBĚRU PRO POHYB V OBRAZE

4.KOMPOSITING – SKLÁDÁNÍ RŮZNÝCH ELEMENTŮ DO ZÁBĚRU

5.UKÁZKY JEDNOTLIVÝCH TECHNIK

 1. DIGITÁLNÍ TECHNIKY - 3D ZÁKLADNÍ

1.VÝROBA 3D EFEKTŮ

2.VÝROBA 3D MODELU.

3.VÝROBA 3D SCÉNY.

4.DIGITÁLNÍ KOMPOZICE. S 3D KAMEROU

 1. VÝROBA FILMOVÉHO PROJEKTU S TRIKOVÝMI ZÁBĚRY
 2. PŘÍPRAVA NA VÝROBU PROJEKTU

1.SCÉNÁŘ

2.TECHNICKÝ SCÉNÁŘ

3.VÝTVARNÉ NÁVRHY, PŘESNÁ CHARAKTERISTIKA, KONCEPTY

4.STORYBOARD

5.CG STORYBOARD – S PLÁNEM POHYBU KAMER

6.KAMEROVÉ SCHÉMA

7.TECHNOLOGICKÉ ROZBORY,

8.ZAČÁTEK MODELOVÁNÍ PRO POST-PRODUKCI (TAKÉ VYUŽITELNÉ V PREVIZU)

9.CG ANIMATIC – PREVIZ

 1. CG PRE-LIGHT
 2. VÝROBA KULIS, REKVIZIT A KOSTÝMŮ
 3. TECHNOLOGICKÉ ZKOUŠKY,
 4. PYROTECHNICKÉ ZKOUŠKY

A)EXPLOZE

B)DESTRUKCE

C)REFERENČNÍ EFEKTOVÉ ZKOUŠKY A ZÁBĚRY

 1. VÝBĚR KAMEROVÉ TECHNOLOGIE

A)VOLBA OBJEKTIVŮ

B)VÝBĚR A TESTY KAMER

C)OBRAZOVÉ A EXPOZIČNÍ TESTY

D)VOLBA ZÁZNAMU A ULOŽISTĚ

E)KOMUNIKACE S PROVÁDĚJÍCÍ VFX A ON-LINE POSTPRODUKCÍ

F)VOLBA KAMEROVÉHO VYBAVENÍ

G)POHYBOVÁ TECHNIKA PRO KAMERU: JÍZDA, RAMENO, JEŘÁB, DRON

 1. VÝBĚR OSVĚTLOVACÍ TECHNIKY
 2. PLÁNOVÁNÍ PRAKTICKÝCH EFEKTŮ
 3. ROZPOČTY,
 4. ORGANIZACE VÝROBY,
 5. PIPELINE
 6. ON-SET SUPERVIZOR,
 7. ZÁZNAM - NATÁČENÍ,
 8. PLÁNOVÁNÍ POSTPRODUKCE
 9. ŘÍZENÍ A KONTROLA VÝROBY.

2.TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA POSTPRODUKČNÍCH 2D A 3D ÚKOLŮ VFX

OPAKOVÁNÍ V NÁVAZNOSTI NA VÝUKU DIGITÁLNÍ WORKFLOW – ING.HŘEBAČKA

 1. PARAMETRY DATOVÉHO TOKU

1.VIDEO A OBRAZOVÉ FORMÁTY

2.CODEKY

3.FRAME RATE

4.PROKLÁDÁNÍ

A.INTERLACE

B.PROGRESSIVE

5.CHROMA SUBSAMPLING

6.BAREVNÉ PROSTORY A JEJICH MANAGEMENT

A.LUT - VYTVOŘENÍ VLASTNÍ LUT (SOFTWARE 3D LUT CREATOR)

B.REFERENČNÍ BAREVNÉ PROSTORY

C.PRACOVNÍ BAREVNÉ PROSTORY

D.VÝSTUPNÍ BAREVNÉ PROSTORY

E.IMAGE PROCESSING SYSTEM IS-100

7.BIT RATE

 1. PRIMÁRNÍ OBRAZOVÁ DATA - RAW VS. OSTATNÍ

1.DEBAYERING (DEMOSAICING)

2.INTERPRETACE DIGITÁLNÍHO OBRAZU Z KAMERY

3.INTERPRETACE VERSUS DEGRADACE OBRAZU

 1. PARAMETRY VÝBĚRU DIGITÁLNÍ KAMERY

A.VOLBA ZÁZNAMU PODLE PARAMETRŮ DATOVÉHO TOKU

B.VÝBĚR KAMERY

1.SENZOR A JEHO PARAMETRY

A.BAYEROVA MASKA

B.ROZLIŠENÍ

C.PRAKTICKÁ CITLIVOST

D.CITLIVOST K DENNÍMU A UMĚLÉMU OSVĚTLENÍ

2.OBRAZOVÉ A EXPOZIČNÍ TESTY - OBJEKTIVNÍ A SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ KVALITY OBRAZU

 1. PŘÍPRAVA DAT PRO NATÁČENÍ – PRODUKCI

1.ZÁBĚRY Z PREVIZ

2.PRELIGHT & SHOOTING PLANY

3.KONCEPTY

4.MOTION CAPTURE

 1. PRÁCE NA PLACE

1.MOTION CAPTURE

2.PŘÍPRAVA PRO PROJEKCE DENNÍCH PRACÍ - DAYLIES

3.ON SET GRADING

4.METADATA

5.PŘEVOD PRIMÁRNÍCH OBRAZOVÝCH DAT Z PRODUKCE

1.METADATA

2.PRO NLE STŘIH

3.PRO DI PREGRADE – MATCH GRADING

4.PRO CG VÝROBU

6.VÝROBA FINÁLNÍCH MASTER DAT

1.DCP PRO KINA

7.LUT - GENEROVÁNÍ ZOBRAZOVACÍCH PROFILŮ

1.PRO PRODUKCI

2.PRO MONITOROVACÍ ZAŘÍZENÍ

 1. NATÁČENÍ – PRODUKCE

1.SUPERVIZE KLÍČOVACÍCH TECHNIK

2.SBĚR HDRI DAT

 1. POST-PRODUKCE

1.NLE STŘIH – AVID, PREMIÉRA

2.CG VÝROBA

1.R&D – VÝZKUM A VÝVOJ

A)VÝROBA NÁSTROJŮ PRO PIPELINE – ORGANIZOVÁNÍ DAT V PROJEKTU

B)NÁSTROJE PRO 3D

C)NÁSTROJE PRO 2D

2.TRACKING – SLEDOVÁNÍ

A)CAMERA TRACKING

B)PLANAR TRACKING

C)OBJECT TRACKING

D)MOTION CAPTURE

3.3D

A)LAYOUT

B)MODELING

C)TEXTURING

D)RIGGING/SETUP

E)ANIMATION

F)VFX

G)LIGHTING

H)RENDERING

4.2D

A)ROTO & PAINT – RETUŠOVÁNÍ A ROTOSCOPING

B)KOMPOSITING

5.DI – COLOUR CORRECTION

Doporučená nebo povinná literatura

Richard Rickitt „The History and Technique Special effects"

Jon Gress „Digital visual effects & compositing“, 2015

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na přednáškách a cvičeních ,klasifikovaný zápočet probíhá individuálně, formou testu a pohovoru,otázky z tématu, vysvětlení postupů na konkrétních příkladech.

Hlediska hodnocení:

Úroveň znalostí a orientace v oboru.

Poznámka

---

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů