Visual effects in film and TV 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304EVEF2 ZK 2 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 19 až 29 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače se základy digitálních postprodukčních VFX technologií. Absolvent přednášek by měl rozumět v základních principech jak připravit a s kým dokončit projekt s VFX scénami..

Forma studia

přednášky s praktickými ukázkami

Předpoklady a další požadavky

Absolvování přednášek ing.Hřebačky - Digitální Workflow1.

ing.Bernas – Kolorimetrie, Visual effects in film and tv I.- odb.as.J.Ježek, doc.Mgr.A.Weiser

Kurzy: odb.as.J.Ježek – SkatchUP, a Frame Forge ,

Obsah kurzu

Předmět navazuje na přednášky „VISUAL EFFECTS IN FILM AND TV I.“ Na filmových ukázkách ze světové tvorby i z kameramanské praxe přednášejícího provedu posluchače se základními VFX technikami ve filmovém a televizním průmyslu. Přípravou projektu s VFX scénami a se základy workflow v produkci a postprodukci. Současně s přednáškou probíhá seminář praktických úkolů „VFX cvičení“ v atelieru katedry v LP v pracovně LDK. Cvičení provádí posluchači samostatně pod dohledem odb.as.J.Ježka a doc.A.Weisera. Výuka probíhá formou prezentace a projekcí ukázek ke všem probíraným VFX technikám.

Témata:

  1. NÁSTROJE V PRE-PRODUKCI

A)SHOOTING PLÁN – KAMEROVÉ SCHÉMA

B)CG PREVIZ

1.1.TECHNIKY

A)ANIMATIC

B)PRE-LIGHTING

1.2.NÁSTROJE

A)SKETCH UP - POUŽITELNÝ I PRO STORYBOARDING

B)FRAME FORGE

C)MAYA

D)BLENDER

1. 3.ANIMACE

A)CHARAKTERŮ

B)OBJEKTŮ

C)KAMER

D)SVĚTEL

  1. PRODUKCE

2.1.ROLE VFX SUPERVIZORA

2.2.KLÍČOVACÍ TECHNIKY

A)CYKLORAMA

B)BACKDROP

2.3.TRACKOVACÍ ZNAČKY

A)KAMEROVÝ TRACKING

B)OBJEKTOVÝ TRACKING

2.4.HDRI DATA

2.5.REFERENČNÍ DATA

2.6.LIDAR SCANNING

2.7.OSVĚTLOVACÍ TECHNOLOGIE

  1. SPECIÁLNÍ METODY NATÁČENÍ

3.1.HIGH-SPEED / SLOW-MOTION

A.)DATOVÉ TOKY

B.)LIGHT FLICKERING KOMPENZOVÁNÍ

3.2.TIME-LAPSE

A.)DATOVÉ TOKY

B.)EXPOSICNÍ DIFFERENCE

3.3.TILT-SHIFT

3.4.MACRO & MICROSCOPIC CINEMATOGRAPHY

3.5.STOP-MOTION ANIMATION

  1. METODIKA VÝROBY V POST-PRODUKCI

4.1.OPAKOVÁNÍ POSPRODUKČNÍHO WORKFLOW

4.2.NÁSTROJE PRO NLE STŘIH

4.3.R&D

A.)VÝROBA NÁSTROJŮ PRO PIPELINE - ORGANIZOVÁNÍ DAT V PROJEKTU

B.)NÁSTROJE PRO 3D

C.)NÁSTROJE PRO 2D

  1. PRAKTICKÉ EFEKTY

5.1.PŘEDNÍ A ZADNÍ PROJEKCE - POUŽITELNÁ MÍSTO KLÍČOVÁNÍ

5.2.PYROTECHNIKA

A.)GUNS & BULLETS

B.)HOŘENÍ

C.)EXPLOZE

5.3.TŘÍŠTĚNÍ

A.)BUDOV

B.) OBJEKTŮ

5.4.ROBOTIKA

A.)ANIMATRONIKA POSTAV

B.)DÁLKOVĚ OVLÁDANÉ REKVIZITY

6.MODELY, MAKETY A MINIATURY

6.1.TECHNIKY

A.)SHUFTAN PROCES

B.)PHOTO CUT-OUT

6.2.PARAMETRY OVLIVŇUJÍCÍ VÝROBU MODELŮ

A.)RYCHLOST POHYBU

B.)MĚŘÍTKA

C.)MATERIÁLY

D.)MĚŘÍTKO TEXTURY POVRCHY

E.)OPTICKÉ PARAMETRY ZVOLENÉHO OBJEKTIVU

6.3.TYPY MODELŮ A MINIATUR

7.ATMOSFÉRICKÉ EFEKTY

A.) REFERENCE

B.) 3D MODELACE

8.VÝROBA ELEMENTŮ PRO POST-PRODUKCI

A.MULTIPLIKACE DAVU

B.)EXPLOZE

9.MAKE-UP

A.)TRADIČNÍ POSTUPY

B.)ŘEZNÉ RÁNY

C.)ZRŮDNÉ TKÁNĚ

D.)ATD

  1. MOTION TRACKING

A.)PRINCIP A VYUŽITÍ

B.)SOUČASNÉ POSTUPY

C.)PRAKTICKÉ CVIČENÍ

  1. DI (DIGITAL IMAGING) - COLOR GRADING

11.1.GRADINGOVÉ SYSTÉMY

A.)HARDWAROVÉ SYSTÉMY

1.BASELIGHT

2.QUANTEL PABLO

3.NUCODA

B.)SOFTWAROVÉ SYSTÉMY

1.DA VINCI RESOLVE – PRAKTICKÁ PRÁCE V DL

2.ADOBE SPEEDGRADE CS6

3.APPLE COLOR

4.FINAL CUT

11.2.PRAKTICKÝ GRADING

A.)PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ BAREVNÉ KOREKCE

B.)MOŽNOSTI A LIMITY DIGITÁLNÍHO BARVENÍ OBRAZU

C.)MOŽNOSTI STYLIZACE OBRAZU A JEJÍ NÁSTROJE

D.)DCI PROJEKCE A SPECIFIKACE

12. 2D VÝROBA

12.1.ROTO & PAINT

A.)RETUŠOVÁNÍ

B.)ROTOSCOPOVÁNÍ MASEK – PŘÍPRAVA PRO KOMPOSITING

12.2.KOMPOZITING

A.)HISTORIE – PŘEDCHŮDCI – OPTICKÉ KOPÍRKY, AIR IMAGE


B.)HISTORICKÉ KOMPOZIČNÍ TECHNIKY


C.)DIGITÁLNÍ KOMPOZICE

12.3.KLÍČOVACÍ TECHNIKY

A.) BAREVNÉ VZORKOVÁNÍ

B.)PRIMATE

C.)KEYLIGHT

D.)LUMA

E.)CHROMA

F.)ULTIMATE

12.4.ZPŮSOBY SKLÁDÁNÍ ELEMENTŮ OBRAZU

A.)TRANSFORMACE

B.)WARPING / MORPHING

C.)CHROMATICKÁ ABERACE

D.)BOKEH ROZOSTŘENÍ

E.)MOTION BLUR

F.)OBJEKTIVOVÉ DEFORMACE

G.)FILMOVÉ ZRNO - GRAIN / NOISE

H.)ANIMOVÁNÍ PARAMETRŮ

12.5.DIGITÁLNÍ MATTE PAINTING – DOKRESLOVAČKY

A.)HISTORICKÉ POSTUPY

B.)ZASNĚŽOVÁNÍ

C.)DEN NA NOC

D.)DIGITAL ENVIRONMENT

12.6.PERSPEKTIVNÍ TRIKY

A.) UZLOVÝ BOD

B.)HLOUBKA OSTROSTI

  1. OPAKOVÁNÍ – PŘÍPRAVA TRIKOVÉHO PROJEKTU.


A.)PLÁNOVÁNÍ

B.)ROZBORY

C.)VÝTVARNÉ NÁVRHY

D.)PŘESNÁ CHARAKTERISTIKA

E.)TECHNOLOGICKÉ ZKOUŠKY

F.)ROZPOČTY

G.)ORGANIZACE VÝROBY

H.)PIPELINE

I.)ON-SET SUPERVIZOR

J.)ZÁZNAM NATÁČENÍ

K.)PLÁNOVÁNÍ POSTPRODUKCE

L.)Ř̌ÍZENÍ A KONTROLA VÝROBY


Doporučená nebo povinná literatura

Richard Rickitt „The History and Technique Special effects“,

Steve Wright „ Digital Compositing for Film and Video“, First edition

Steve Wright „Digital Compositing for Film and Video“, Second Edition

Jon Gress „Digital visual effects & compositing“, 2015

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na přednáškách a cvičeních ,klasifikovaný zápočet probíhá individuálně, formou testu a pohovoru,otázky z tématu, vysvětlení postupů na konkrétních příkladech.

Hlediska hodnocení:

A) 60% účast na přednáškách

B) Úroveň znalostí a orientace v oboru.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů