Visual effects in film and TV 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304EVEF3 Z 1 3 hodiny výuky týdně (45 minut), -2 až 3 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámit posluchače se všemi okruhy 3D postprodukčních technologií. Absolvent, magisterského oboru CINKK, musí mít orientaci, znalost použití a schopnost zasvěcené diskuze s tvůrci 3D, aby mohl zůstat výhradním autorem obrazové složky kinematografického díla.

Forma studia

přednášky s praktickými ukázkami

Předpoklady a další požadavky

Absolvování přednášek ing.Hřebačky - Digitální Workflow 1+2..

ing.Bernas – Kolorimetrie, Visual effects in film and tv I+II..- odb.as.Adam Pluskal, doc.Mgr.A.Weiser

Kurzy: odb.as.Adam Pluskal – SkatchUP, a Frame Forge ,

Obsah kurzu

Předmět navazuje na přednášky „VISUAL EFFECTS IN FILM AND TV I.+II. Na filmových ukázkách ze světové tvorby i z kameramanské praxe přednášejícího provedu posluchače technikami 3D ve filmovém a televizním průmyslu. Výrobou používaných efektů ve 3D. Jejich aplikací do různých technologiií a současným využíváním v kinematografii. Současně s přednáškou probíhá seminář praktických úkolů „VFX cvičení“ v atelieru katedry v LP v pracovně LDK. Cvičení provádí posluchači samostatně pod dohledem odb.as.Adama Pluskala a doc.A.Weisera.

Doporučená nebo povinná literatura

Richard Rickitt „The History and Technique Special effects“,

Steve Wright „ Digital Compositing for Film and Video“, First edition

Steve Wright „Digital Compositing for Film and Video“, Second Edition

Dough Kelly :“Digital Compositing in Depth“ - Coriolis Group

Jon Gress „Digital visual effects & compositing“, 2015

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na přednáškách a semináři ,závěrečná zkouška probíhá individuálně, formou testu a pohovoru,otázky z tématu, vysvětlení postupů na konkrétních příkladech.Zpracování zadaného úkolu.

Hlediska hodnocení:

Úroveň znalostí a orientace v oboru.

Poznámka

on-line course

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů