Kolorování na barevném korektoru 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304KBAK3 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Samostatný grading cvičení Anticorro a Světlotonalita.

Forma studia

Samostatný grading cvičení Anticorro a Světlotonalita. Student importuje kamerová data, zkonformuje je podle střihové soupisky, provede grading dle svých nejlepších schopností a dovedností a vyexportuje hotové cvičení do formátu vhodného k promítání na FAMU (viz Technologické standardy FAMU). Po individuální domluvě je v průběhu semestru kdykoliv možné konzultovat s pedagogem.

Předmět není rozvrhován, nicméně jsou studenti povinni se společně sejít s pedagogem:

— první týden výuky k zadání práce

— v polovině semestru ke kontrole průběhu práce. Konkrétní termín je na domluvě s pedagogem.

— v posledním týdnu výuky k předvedení hotového gradingu

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem pro zapsání kurzu je základní znalost DaVinci Resolve.

Obsah kurzu

Samostatná práce studenta — grading cvičení Anticorro a Světlotonalita.

Doporučená nebo povinná literatura

Uživatelský manuál DaVinci

Hodnoticí metody a kritéria

Včasné a pečlivé provedení gradingu.

Zápočet. Podmínkou udělení zápočtu je dokončení gradingu, export a předvedení takto dokončeného cvičení pedagogovi cvičení a vedoucím pedagogům cvičení Anticorro a Světlotonalita.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů