Metro

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304MET ZK 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

rozvíjení znalostí z prvého roč., profesní zvládnutí náročných světelných situací.

Forma studia

vlastní kreativní činnost

Předpoklady a další požadavky

dosud získané praktické i teoretické znalosti

Obsah kurzu

Náplň cvičení:

Děj se odehrává v prostorách stanice metra „Vyšehradská“, či v podobných prosklených interiérech stanic na trase pražského metra.

Do tohoto prostředí napíše posluchač jednoduchý příběh tak, aby při realizaci bylo využito všech fotografických možností, které prostředí poskytuje. Jedná se hlavně o záběry v interiéru i exteriéru, spojení obou pohledů přes sklo vestibulu, oběma směry, využití vlaku Metra apod. K výslednému snímku je třeba připojit úvodní titulek „METRO“, jméno posluchače a rok výroby, dále závěrečný titulek „KONEC“. Snímek bude opatřen hudebním doprovodem. Čistá metráž snímku je 30 metrů.

Hodnotí se:

Klauzurní komisí, hodnotí se výtvarná kvalita obrazu, technické zvládnutí fotografického obrazu (hlavně rozsahu jasů), nápaditost při využití filmových výrazových prostředků, dodržení scénáře i předepsaných požadavků, včetně termínu odevzdání práce.

Odevzdává se: adjustovaná cívka filmu

materiál:16 mm, černobílý, 27 DIN - 120 m

Doporučená nebo povinná literatura

Instructor approved exercise screenplay.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení před Klauzurní komisí, hodnotí se výtvarná kvalita obrazu, technické zvládnutí fotografického obrazu (hlavně rozsahu jasů), nápaditost při využití filmových výrazových prostředků, dodržení scénáře i předepsaných požadavků, včetně termínu odevzdání práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů