Postupy a technologie obrazové postprodukce

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304OP ZK 2 česky

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je studenty seznámit se základním procesem obrazové postprodukce. V průběhu semestru projde přednášející se studenty základní postupy a technologie obrazové postprodukce se zaměřením na praxi v českém filmovém průmyslu, především potom časovou a finanční náročnost jednotlivých fází výroby. Studenti budou obeznámeni s problematikou rozpočtování a plánování jednotlivých fází obrazové postprodukce, s detailnějším zaměřením na oblast výroby vizuálních efektů. Student by měl být na konci semestru obeznámen s náročností jednotlivých fází obrazové postprodukce, od preprodukce, přes produkci, až po samotnou postprodukci.

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

.

Obsah kurzu

  1. Obrazová postprodukce – úvod: základy pipeline postproducke celovečerního filmu - datamanagement, editing, conforming, VFX, color-corection a deliveriables
  2. Obrazová postprodukce – časová náročnost a rozpočet
  3. Koordinace obrazové postprodukce - problematika řízní, nastavení timingu

4 a 5) VFX / GGI - Úvod do VFX, VFX Superivze, postupy a technologii VFX

  1. VFX pipeline - kompletní výrobní řetězec, VFX a jeho optimalizace
  2. VFX rozpočet, VFX ballpark - analýza scénáře, VFX breakdown, nacenění assetu
  3. VFX koordinace - VFX supervizor, VFX producer, VFX kordináror, nastavení timingu
  4. Color grading - základní postupy při barevných korekcích, co je a není možné na gradingu dělat, časové odhady, typy gradingu (Kino / TV / HDR)
  5. Deliveriables - formáty pro jednotlivé výstupy (Kino / TV/ VOD)
  6. Optimalicace VFX - maximalní production value a efektivita VFX v rámci rozpočtu,
  7. VFX producer a venodři – současné trendy výroby VFX u mezinárodních filmů a seriálů

Doporučená nebo povinná literatura

The Art of 3D computer animation and efects

VES Handbook

Hodnoticí metody a kritéria

.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů