Seminar - Experimental Studio Shoot

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SESS Z 1 anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

x

Forma studia

x

Předpoklady a další požadavky

x

Obsah kurzu

x

Doporučená nebo povinná literatura

x

Hodnoticí metody a kritéria

x

Poznámka

x

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů