Světelně nestandardní scény

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SNSC Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozšíření znalostí a schopností v problematice nestandartního snímání obrazu

Forma studia

rozbor dané tématiky, technické podmínky a emocionální působení, filmové ukázky.

Příprava a uskutečnění praktického cvičení - natočení a postprodukční finalizace.

Předpoklady a další požadavky

Znalosti technické, hlavně exponometrické, laboratorního zpracování. Dále tvůrčí kreativitu.

Obsah kurzu

Popis předmětu

Seminář je zaměřen na nestandardní, neběžné postupy snímání filmového obrazu. Posluchači se v tomto semináři teoreticky i prakticky seznamují s výjimečnými a zvláštními postupy při tvorbě filmového obrazu. Jedná se hlavně o využití a realizaci tzv. ? amerických nocí a podvečerů ?, dále různé netypické obrazové postupy jako je dosvětlování filmové suroviny či tzv. nebělící procesy. Při teoretickém rozboru a filmových ukázkách z dané tematiky si posluchači ověřují poznatky ze semináře, jako například výtvarné řešení nestandardního obrazu. Při praktickém cvičení si vyzkouší postupy a prostředky, využívané při jejich realizaci ( expoziční podmínky, barevné ladění obrazu, způsoby dosvětlování, pomocná zařízení, filtry a pod ). Při výuce jsou používány ukázky scén z filmů, ve kterých je nestandardní obraz použit.

Úkoly

natočení společného cvičení pro všechny posluchače semináře, ve kterém si ověřují poznatky ze semináře a seznamují se s potřebnou technikou .

Výsledná práce je společně číslována ve filmové laboratoři a výsledný obraz je vyhodnocen v semináři.

Obsah jednotlivých seminářů nelze definovat exaktně, záleží na momentální potřebě a zájmu posluchačů, které vyplývají z jejich otázek a konzultací k danému či jinému profesnímu tématu či cvičení. Jedná se hlavně o konzultace k pracím katedry Multimediální tvorby.

Témata seminářů

?Vysvětlení náplně semináře. Pojem, využití ve filmové praxi, emoční působení. Diskuse, i nad dotazy posluchačů, týkajících se i jiných cvičení či profesní tématiky.

?PODVEČERNÍ ATMOSFÉRA ? potřeba dějová či výtvarná, natáčení za denního světla. Využití filtrů, osvětlování a pod. Diskuse, probírání otázek posluchačů, týkajících se i jiných cvičení

?PODVEČERNÍ ATMOSFÉRA ? exposiční podmínky, barevné ladění, reálné zdroje v záběru a pod. Diskuse, dotazy posluchačů i o jiných profesních otázkách

?AMERICKÁ NOC ? vysvětlení pojmu, použití ve filmové praxi, emoční působení, důvody použití. Diskuse, probírání otázek posluchačů, týkajících se i jiných cvičení

?AMERICKÁ NOC - exposiční podmínky, barevné řešení, osvětlování ?intensita a chromatičnost, využití korekčních a přechodových filtrů, obloha v záběru. Ukázky VHS podvečerních a AMER. NOCÍ. Diskuse, i na dotazy posluchačů, týkajících se i jiných profesních otázkách a cvičení

?Promítání filmu ?Nebeské dny? rež. T. Malick, kameraman N.Almendros. Diskuse a rozbor.

?Zadání a ? Natáčení světelně nestandardních scén v exteriéru ?. Ukázky VHS podvečerních a AMER. NOCÍ. Diskuse, probírání otázek posluchačů, týkajících se i jiných cvičení

?Příprava cvičení. AMERICKÁ NOC, PODVEČER . Obrazová vazba na scény v atelieru či reál-interiéru. Ukázky VHS podvečerních a AMER. NOCÍ . Diskuse, i o jiných profesních problémech

?Natočení oborového cvičení, společně všichni posluchači

?Společné číslování denních prací ve filmové laboratoři

?Projekce a vyhodnocení práce. Diskuse, probírání otázek posluchačů, týkajících se i jiných cvičení

?Proces NEBĚLENÉHO OBRAZU, význam, využití, technické podmínky. DOSVĚTLOVÁNÍ FILM. NEG., Diskuse, i o otázkách posluchačů týkajících se i jiných cvičení

?Rekapitulace probrané látky. Diskuse, otázky týkající se i jiných cvičení

Doporučená nebo povinná literatura

M. Bičan : Barevné atmosféry Nestora Almendrose a Svena Nykvista - diplomová práce

Tomáš Kresta : Filtry a folie, bakalářská práce

Cinematographer manual

Američan Cinematographer

M. Holman : Podvečerní a večerní světelné atmosféry realizované v reálu a v ateliéru. ( dipl. práce 2001 )

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v semináři,při přípravě a realizaci filkmového díla.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů