Seznámení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SZN ZK 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Etuda vztahu dvou figur z nichž jedna je relativně statická a druhá v dynamické situaci umístěná do prostředí Národního divala.

Forma studia

natáčení v prostoru Nové scény - dle schváleného scénáře, postprodukce

Předpoklady a další požadavky

Znalosti exponometrie a práce s filmovou surovinou.

Obsah kurzu

Náplň cvičení: Posluchač si vymyslí a napíše scénář na krátký výjev - jeden obraz z hraného filmu. Musí jít o vztah dvou figur, z nichž jedna je statická a druhá v dynamické situaci. Nutno vymyslet fabulaci jejich vzájemných vztahů - chlapec se chce seznámit s dívkou či naopak.

Pojetí cvičení: Posluchač dodrží vlastní scénář. Řeší především obrazovou problematiku - vyprávění jednoduchého příběhu obrazem.

Konzultace: Povinné odevzdání a konzultace scénáře. Povinné předvedení

Známkuje komise.

Provedeí: Posluchač použije všech možností, která zná, základní pozornost věnuje následné skladbě a barevnému řešení. Film je opatřen titulkem „SEZNÁMENÍ“, jménem posluchače, rokem.

Materiál: barevný negativ 16 mm - 120 m

Doporučená nebo povinná literatura

žádné

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity budou uděleny po projekci dokončeného projektu před klauzurní komisí.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů