Vizuální efekty ve filmu a televizi 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304V1 ZK 1 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení a výuka nejdůležitějších grafických nástrojů používaných v současné digitální obrazové postprodukci.

Forma studia

Přednáška formou prezentace, obrazový doprovod,ukázky z tvorby triků prováděných digitálními postupy. Analýza ukázek s podrobným rozborem. Projekce trikových pasáží,vše za přítomnosti autora většiny těchto ukázek.Diskuse s posluchači o jejich projektech.

Předpoklady a další požadavky

Základní znalosti klasických trikových technologií-duplikační proces,základní vědomosti o digitální fotografii,orientace v digitálních postprodukčních technologiích.

Obsah kurzu

  1. Digitální nástroje a postupy v trikové práci

1.1.1. Sillicon Graphics , Descreet logic

1.1.2. Seznámení s používanými technologiemi normami, formáty a rozlišením .

2. 2D grafika a 2D animace

2.1.1. Barevné korekce obrazu

2.1.2. Digitální klíčování.

2.1.3. Ostatní nástroje používané v digitální obrazové postprodukci

3. 3D grafika a 3D animace

3.1.1. Modelování,výroba drátěných modelů,

3.1.2. Zadání pohybu objektu,motion capturing,

3.1.3. Zadání povrchu objektu,materiál,barevnost,lesk,stín,průhlednost.

3.1.4. Práce s povrchem, možnosti promítání, deformace, prostorové promítání, banky s povrchy

3.1.5. Digitální kompozice v reálném obraze, v části reálného obrazu a její integrace.

3.1.6. 3D - scéna -libovolný pohyb kamerou, různé objektivy, použití světel (hlavní,efektová) význam a použití stínů a odrazů (reflexů).

3.1.7. 3D - částicový systém - částice zadané, zdroj vzniku, rychlost pohybu, gravitace, silové pole, kolize, délka života částic, změna jasu, změna barvy, exploze, hvězdy.Simulace fyzikálních jevů - déšť, oheň, kouř.

3.1.8. Efekty Deadtime;Bullett time- zastavený čas v prostoru, možnosti.

  1. Scanování a zápis digitálního signálu na filmový negativ.

4.1.1. Scanování , typy scanerů, Cineon Genesis, problematika

4.1.2. Zápisníky, typy zápisníků, Celko,Arrilaser, problematika

4.1.3. Digitální intermediát

4.1.4. Digitální kinematografie

Doporučená nebo povinná literatura

Bob Pank: „The Digital Fact Book“, Vydavatel : Quantel limited 1999

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě aktivní účasti na přednáškách,klasifikovaný zápočet probíhá individuálně, formou pohovoru,otázky z tématu, vysvětlení postupů na konkrétních příkladech.

Potvrzení znalostí a orientace v oboru.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů