Ateliér klasické fotografie 7

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307AC7 ZK 4 24S česky zimní

Garant předmětu

Martin STECKER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin STECKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Ateliér klasické fotogtrafie se zaměřuje na technologické postupy a procesy vzniku fotografie. Jeho náplň vychází z předpokladu, že student musí zvládnout určité konkrétní úkoly technického charakteru, které mu teprve otevřou cestu k realizaci svých tvůrčích záměrů. Se studenty jsou v rámci ateliéru analyzovány postupy vedoucí k předem stanoveným cílům. Součástí výuky je i konfrontace různých technologií a vymezení jejich specifik, které se často mohou stát jediným nositelem realizace zvoleného záměru.

Forma studia

Analýza konkrétních cvičení, promítání prací, jež mají souvislost s tématem,

samostatná tvůrčí práce

Předpoklady a další požadavky

Ateliérové cvičení pro zimní semestr 2018 je „Ostrovy Prahy“. Student bude realizovat cvičení dle vylosované specifikace tématu.

Vymezení tématu a příklady

Ostrov představuje vrstevnatý prostor protichůdných významů. Lze jej vnímat jako něco, co je záměrně izolované a oddělené, či jako něco, co je svým okolím zřetelně ohraničené. Můžeme ho vnímat jako bod, který je obklopován mořem a jemuž se projíždějící lodě oklikou vyhýbají, jako zemi nikoho, která dobrodruhům a kolonizátorům nedá spát či jako poslední útočiště lidí, jejichž loď nešťastnou náhodou ztroskotala. Ačkoliv se při pozorování zdálky mohou ostrovy zdát opuštěné, nelze právě na nich objevit tu nejdivočejší faunu a nejbujnější flóru, divoké domorodce, ale i trosečníka a nakonec i loď, která tam ztroskotala? Je opuštěný samotný ostrov, nebo spíše oceán, který ho obklopuje? Město Praha, které je vůči zbytku republiky určitým ostrovem, se skládá z množství ostrovů, ostrůvků a souostroví, které budou středem vašeho zájmu v rámci ateliérového cvičení pro zimní semestr 2018/19. Ve výše uvedeném kontextu můžete význam ostrova vnímat nikoliv pouze jako geografický a místní, i když na pražském toku Vltavy se nachází více než deset ostrovů hodných fotografické pozornosti, ale i jako význam přenesený a symbolický. V tomto zorném úhlu mohou být ostrovy například pásy zeleně uvnitř betonové džungle, oblasti propojené architektonickým stylem (čtvrť Ořechovka či chudinská kolonie Na Slatinách), či fragmenty starého světa ustupující světu novému (zahrádkářská kolonie a hospoda u Buddyho na Libeňském ostrově). Ostrov však nemusí být vnímán jako přesně vymezené místo. Může představovat mikrosvět uvnitř města (vietnamská menšina a tržiště Sapa), prostor deviace či odporu vůči většinové společnosti (subkultury, komunity), ale i místem dobrovolné nebo nucené izolace od okolního světa (společenství, jedinec). Ostrov je vymezený prostor určený k začátkům od bodu nula, přeměně či destrukci.

Předpoklady a výstup

Pro úspěšné splnění cvičení je v první fázi zapotřebí téma promyslet a zvolit si osobní přístup a adekvátní pracovní metodu. Poté, co je zamýšlený projekt prezentován a schválen vedoucím ateliéru, následuje systematická práce během celého semestru spojená s účastí na konzultacích, které slouží jako prostor pro konstruktivní kritiku a navrhování dalšího postupu. Během těchto sezení je zapotřebí pravidelně představovat nově vznikající materiál a vývoj projektu. Definitivním výstupem tohoto cvičení, které zároveň představuje závěrečný výstavní projekt v zimním semestru (1. ročníky bc. studia) je koherentní soubor fotografií či prací vycházejících z fotografie. Technický přístup je volbou autora, nicméně použití videa a jiných médií není možné.

Obsah kurzu

Ateliér klasické fotogtrafie se zaměřuje na technologické postupy a procesy vzniku fotografie. Jeho náplň vychází z předpokladu, že student musí zvládnout určité konkrétní úkoly technického charakteru, které mu teprve otevřou cestu k realizaci svých tvůrčích záměrů. Se studenty jsou v rámci ateliéru analyzovány postupy vedoucí k předem stanoveným cílům. Součástí výuky je i konfrontace různých technologií a vymezení jejich specifik, které se často mohou stát jediným nositelem realizace zvoleného záměru.

První z pilířů tohoto ateliéru je práce s velkoformátovou fotografií. Studenti mají možnost pracovat s negatviem až o do velikosti 18 x 24 cm a následně pořídit klasické zvětšenin na barytový papír (přeložit jen: traditional gelatin silver print) až metrových rozměrů. Studenti se v ateliéru seznamují také s klasickou barevnou fotografií a vyvoláváním barevných inverzních materiálů.

Součástí ateliéru jsou i dílny se zaměřením na historické fotografické techniky jako jsou gumotisk, kyanotypie, bromolejotisk (such as gum print, cyanotype, bromoil print) či práce s želatinou a její přenos na nestandardní materiály.

Druhý pilíř tohoto ateliéru je věnován technologické inovaci. Jedná se o zkoumání a posuzování možností digitální fotografie a ostatních technologií, které se podílejí na záznamu optického obrazu. Patří sem studie světelných zdrojů, možnosti řízeného pohybu fotoaparátu pomocí robotické hlavy, snímání z výšky s využitím možnosti řízení obrazu pomocí wifi připojení.

Doporučená nebo povinná literatura

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský. Technické základy fotografie 2002

Jan Pohrybný: Kreativní světlo ve fotografii 2011

Kelby Scot: Digitální fotografie 1-4

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti mohou být hodnoceni na základě docházky 90% a účasti na společných výjezdech. Každé cvičení bude hodnoceno podle předem daných kritérií

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 112
Učebna KF 112

(Lažanský palác)
STECKER M.
09:00–21:25
(přednášková par. 1)
St
Čt
místnost 112
Učebna KF 112

(Lažanský palác)
STECKER M.
14:00–18:55
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–21:25 Martin STECKER Učebna KF 112
Lažanský palác
přednášková par. 1
Čt 14:00–18:55 Martin STECKER Učebna KF 112
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů