Ateliér dokumentární fotografie 7

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307AD7 zkouška 4 24 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Dokumentární fotografie zahrnuje širokou škálu výkladů a přístupů. Počínaje snahou o zachycení reality, důrazem na realismus nebo podřízení záměru určité koncepci nebo ideologii. Dokumentární fotografie prošla obrovským vývojem zejména v minulém století a v české tradici se zároveň může opírat o skutečně výrazné milníky. Je podstatné tuto tradici zahrnout mezi zdroje, vzácně mezi aktuální východiska. Allan Sekula již před 40 lety upozornil ve vztahu k fotografickému dokumentu neboli sociální fotografii na selhání estetiky realismu, která paradoxně staví zobrazované jedince do role pasivních obětí, vůči čemuž jsme vlivem médií již mnoho desetiletí jako diváci a přijímatelé těchto vizuálních zpráv poměrně úspěšně rezistentní. Toho hledisko je potřeba znovu otevřít, revidovat a nacházet nová východiska a způsoby dokumentování událostí okolo nás.

Práce vznikající v rámci ateliéru mají v důsledku klást otázky společenského charakteru, kriticky se vymezovat k problematickým a palčivým místům stavu současné společnosti a zároveň hledat nové komunikační kanály prezentace (od výstavního projektu, autorské publikace, uveřejnění v médiích, online publikování, ad.).

Výsledky učení

Forma a výrazové prostředky jsou velmi široké :

od tradičního pojetí dokumentu, často svázaného se sociální nebo společensky odpovědnou tematikou, přes dokumentaci změn a posunů ve společnosti, životní styl, ekologii, topografii jednotlivých lokalit až k subjektivnímu vyjádření vztahu k blízkému okolí nebo světu obecně i vlastních pocitů a prožitků.

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost historie výtvarného umění a fotografie

Obecná znalost teorie současného vizuálního umění

Schopnost analytické reflexe

Kreativní předpoklady

Literatura

Alberro, Alexander - Norvell, Patricia (ed.): Recording Conceptual Art, Berkeley,

Los Angeles a London: University of California Press, 2001

Alberro, Alexander, Sabeth Buchmann: Art After ConceptualArt, MIT Press,

Cambridge and London, 2006

Fried Michael: Why Photography Matters as Art as Never Before, Yale University

Press, New Haven 2008

Bourriaud, Nicolas: Postprodukce, Praha: Tranzit, 2004

Bourriaud, Nicolas: Relational Aesthetics, Dijon: Les presses du réel, 2002

Cotton Charlotte: The Photography as Contemporary Art, London, Thames

Hudson, 2004

Císař, Karel (ed): Co je to fotografie? Herrmann a synové, Praha 2004

Foster, Hal (ed): Postmodern Culture, London: Pluto Press, 1990

Foster, Hal; Krauss, Rosalind; Bois, Yves-Alain; Buchloh, Benjamin H.D.: Art

since 1900, London: Thames & Hudson, 2004

Michel Frizot: Nouvelle Histoire de la Photographie, Larousse-Bordas, Paris,

1996

Grygar Štěpán, Konceptuální umění a fotografie, Praha, AMU, 2004

Petříček Miroslav: Myšlení obrazem, Herrmann a synové, Praha 2009

Silverio, Robert: Postmoderní fotografie, Praha: AMU, 2007

Liz Wells. The Photography Reader, Routledge, London, 2003

Wall, Jeff: Selected Essays and Interviews, New York: The Museum of Modern

Art, 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti mohou být hodnoceni na základě docházky 70% a účasti na společných výjezdech. Každé cvičení bude hodnoceno podle předem daných kritérií

Poznámka

Markéta Kinterová

http://marketakinterova.cz

Věnuje se zkoumání vizuální, informativní a společenské účinnosti tiskovin v různých podobách. Od otázek manipulativnosti textu a obrazu se přesunula k podrobnějšímu zkoumání souvislostí nosiče informací jako je kniha a veřejný prostor. V přechodech mezi veřejným a soukromým sleduje napětí, které vzniká jeho zapojením do nových situací. Mimo vlastní tvorbu je v současnosti uměleckou ředitelkou spolku Fotograf 07, který vydává časopis Fotograf, pořádá Fotograf Festival a provozuje Fotograf Gallery.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů