Ateliér Imaginativní fotografie 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307AIF10 ZK 4 28 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Tento ateliér staví na dvou východiscích: na zkušenostech studentů se zobrazováním figury a portrétu a na spontání potřebě svobodného tvůrčího experimentu. Toto je fundament, na jehož základě je na bakalářském stupni vybudován kontakt a navázán dialog mezi studentem a vedoucím ateliéru. Na magisterském stupni pak ateliér poskytuje tvůrčí prostor pro studenty pracující napříč žánry a tvořící v celém fotografickém výrazovém spektru. Zde se již anulují hranice mezi výtvarnou, dokumentární, multimediální či jinou formou obrazového sdělení. To proto, aby bylo akcentováno sdělení samo.

Forma studia

Analýza konkrétních cvičení, promítání prací, jež mají souvislost s tématem,

samostatná tvůrčí práce

Předpoklady a další požadavky

Obecná znalost historie výtvarného umění a fotografie

Obecná znalost teorie současného vizuálního umění

Schopnost analytické reflexe

Kreativní předpoklady

Obsah kurzu

Sylabus: Ateliér Imaginativní fotografie

Tento Ateliér pracuje napříč žánrovým i výrazovým spektrem. Je syntézou vizualistického a

konceptuálního uvažování, výtvarného, dokumentárního, multimediálního, či jiného

přístupu. Hranice mezi jednotlivými typy sdělení se tu programově anulují- to proto, aby bylo

akcentováno sdělení samo.

Imaginativní ateliér vytváří tvůrčí prostor pro studenty pracující napříč celým fotografickým

spektrem. Znalost fotografického řemesla zde vytváří pevnou bázi pro nástavbu

autonomního obrazového sebevyjádření.

Vedoucí Ateliéru zadává tematická semestrální cvičení. V souvislosti se zadaným tématem,

pokládá otázky, na které se pak společně hledají odpovědi. Výsledkem tohoto výzkumu

v průběžné interakci a dialogu s pedagogem, je pak kreativní obrazový výstup. Důraz je tu

kladen na myšlenkové zázemí, senzibilitu a autentický individuální tvůrčí postoj každého

posluchače.

Klíčová slova Ateliéru Imaginativní fotografie jsou:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Alberro, Alexander, Sabeth Buchmann: Art After Conceptual Art, MIT Press, Cambridge and London, 2006

Fried Michael: Why Photography Matters as Art as Never Before, Yale University Press, New Haven 2008

Bourriaud, Nicolas: Postprodukce, Praha: Tranzit, 2004

Bourriaud, Nicolas: Relational Aesthetics, Dijon: Les presses du réel, 2002

Cotton Charlotte: The Photography as Contemporary Art, London, Thames Hudson, 2004

Císař, Karel (ed): Co je to fotografie? Herrmann a synové, Praha 2004

Grygar Štěpán, Konceptuální umění a fotografie, Praha, AMU, 2004

Petříček Miroslav: Myšlení obrazem, Herrmann a synové, Praha 2009

Silverio, Robert: Postmoderní fotografie, Praha: AMU, 2007

Wells, Liz: The Photography Cultures Reader: Representation, Agency and Identity, London: Routledge, 2019

Láb, Filip: Postdigitální fotografie, Praha: Karolinum, 2021

Mirzoeff, Nicholas: Jak vidět svět, přeložila Andrea Průchová Hrůzová, přeložil Jan J. Škrob, Praha: ArtMap, 2018

Mitchell, W. J. T.: Teorie obrazu: eseje o verbální a vizuální reprezentaci, přeložila Lucie Chlumská, přeložila Andrea Průchová Hrůzová, přeložil Ondřej Hanus. Praha: Karolinum, 2016

Doporučená literatura:

Aranda, Julieta; Wood, Brian Kuan; Vidokle, Anton (ed.): E-flux journal, What is Contemporary Art?, Berlin: Sternberg Press, 2010

Kuc, Kamila; Zylinska, Joanna (ed.): Photomediations: A Reader, 2016

Statzer, Mary (ed.): The Photographic Object 1970, Oakland: University of California Press, 2016

Tomáš Pospěch (ed.): Role fotografie: rozhovory o různé fotografii, Praha: Positif, 2019

Durczak, Ondřej: Důkazy objevů: fotografie ve vědě v letech 1839–1939, V Ostravě: Ondřej Durczak - Fotod, 2017

Dekker, Annet: Curating digital art: From presenting and collecting digital art to networked co-curation, Amsterdam: Valiz, 2021

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti mohou být hodnoceni na základě docházky 70% a účasti na společných výjezdech. Každé cvičení bude hodnoceno podle předem daných kritérií

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů