Autorský projekt: Teoretický úvod do tématu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307APTUT1 zkouška 2 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 14 až 24 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

  1. projekt: obraz a text

9/10: úvod

23/10: Gotthold Ephraim Lessing, Láokoón aben o hranicích malířství a poezie

6/11: Michel Foucault, Toto není dýmka

13/11: Roland Barthes, Rétorika obrazu (in: Císař, Co je to fotografie) + The Photographic Message (in: Barthes, Image-Music-Text)

uzávěrka 1. písemné práce: 19.11. (cca 5ti stránková kritická interpretace vybraného textu)

  1. projekt: fotogram

Výsledky učení

teoretický úvod do tématu doplňuje autorský projekt formou přednášek/seminářů, nejčastěji komentovanou četbou relevantní odborné literatury

Předpoklady a další požadavky

Účast na všech částech projektu.

307APVA1 Autorský projekt: Autorský výzkum a analýza 1

307APTUT1 Autorský projekt: Teoretický úvod do tématu 1

307APTVP1 Autorský projekt: Tvorba vizuálního projektu 1

307APVEP1 Autorský projekt: Verbální explikace a prezentace 1

Literatura

https://drive.google.com/open?id=0B36pcjuZK5yyUW1rVWNzMXRBclU

Hodnoticí metody a kritéria

účast na všech seminářích je povinná. při absenci na semináři bude studentům zadán písemný úkol.

studenti musí nastudovat povinnou literaturu v zadaných termínech a odevzdat 2 písemné práce za semestr (jednu na každý z projektů)

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů