Autorský projekt: Teoretický úvod do tématu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307APTUT1 ZK 2 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 14 až 24 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

teoretický úvod do tématu doplňuje autorský projekt formou přednášek/seminářů, nejčastěji komentovanou četbou relevantní odborné literatury

Forma studia

přednáška/seminář

Předpoklady a další požadavky

Účast na všech částech projektu.

307APVA1 Autorský projekt: Autorský výzkum a analýza 1

307APTUT1 Autorský projekt: Teoretický úvod do tématu 1

307APTVP1 Autorský projekt: Tvorba vizuálního projektu 1

307APVEP1 Autorský projekt: Verbální explikace a prezentace 1

Obsah kurzu

  1. projekt: obraz a text

9/10: úvod

23/10: Gotthold Ephraim Lessing, Láokoón aben o hranicích malířství a poezie

6/11: Michel Foucault, Toto není dýmka

13/11: Roland Barthes, Rétorika obrazu (in: Císař, Co je to fotografie) + The Photographic Message (in: Barthes, Image-Music-Text)

uzávěrka 1. písemné práce: 19.11. (cca 5ti stránková kritická interpretace vybraného textu)

  1. projekt: fotogram

Doporučená nebo povinná literatura

https://drive.google.com/open?id=0B36pcjuZK5yyUW1rVWNzMXRBclU

Hodnoticí metody a kritéria

účast na všech seminářích je povinná. při absenci na semináři bude studentům zadán písemný úkol.

studenti musí nastudovat povinnou literaturu v zadaných termínech a odevzdat 2 písemné práce za semestr (jednu na každý z projektů)

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů