Autorský projekt: Teoretický úvod do tématu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307APTUT2 ZK 2 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 8 až 18 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Projekty v magisterském studiu si kladou za cíl rozšířit inspirační zdroje tvorby posluchačů a propojit výuku teorie a historie umění s ateliérovou výukou. Důraz je kladen na vlastní reflexi současných teoretických tezí, historii vývoje jednotlivých médií a vytváření uměleckých projektů v zadaném tématickém rámci. Nezbytnou součástí jsou vlastní rešerše tématu, sdílení informací a závěrečná prezentace ve vhodném médiu.

Forma studia

bude upřesněno

Předpoklady a další požadavky

Účast na všech částech projektu.

307APVA1 Autorský projekt: Autorský výzkum a analýza 1

307APTUT1 Autorský projekt: Teoretický úvod do tématu 1

307APTVP1 Autorský projekt: Tvorba vizuálního projektu 1

307APVEP1 Autorský projekt: Verbální explikace a prezentace 1

Obsah kurzu

photobook

for the list of readings, see the section below. we will start with The Photobook: From Talbot to Ruscha and Beyond - every student will choose one chapter and present it in the class - make sure to include an overview of the chapter for others who haven't read and feel free to add your own observations and comments

Doporučená nebo povinná literatura

https://drive.google.com/drive/folders/0B36pcjuZK5yyUW1rVWNzMXRBclU

required reading:

photobook-talbot-ruscha

recommended readings:

adema-hall_artists-books

armstrong_scenes-in-a-library

badger_photobook

brunet_photography-and-literature

drucker_artists-books

lockemann_beyond-the-decisive-moment

robertson_print-culture

weimar-photographic-book

see also library, especially the 3-volume photobook history by parr & badger

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na přednáškách, seminářích a doprovodných výstavách a dílnách

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů